Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 22-8-2019
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Διεθνείς υποθέσεις και ο Ï„Ï?όπος χάÏ?αξης πολιτικής . - Μέ�?ος 4 � αγκόσμια Ισοκ�?άτια (Isokratia Global)

Τις αÏ?χές της εθνικοÏ? επιπέδου ΙσοκÏ?άτιας, μποÏ?οÏ?με να τις επεκτείνουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι παγκόσμιοι πολίτες θα ψηφίζουν για τα  παγκόσμια ζητήματα. Έπειτα το αντίστοιχο παγκόσμιο ΙσοκÏ?ατικό κυβεÏ?νητικό σώμα, θα εκτελεί αυτές τις αποφάσεις.

Οι οÏ?γανώσεις μποÏ?οÏ?ν και χÏ?ειάζεται να αναπτυχθοÏ?ν, με τις Ï€Ï?αγματικές παγκόσμιες δυνάμεις. Δυνάμεις επάνω από τις εθνικές κυβεÏ?νήσεις. Δυνάμεις που θα επιτηÏ?οÏ?ν  την εκτέλεση των αποφάσεων που έχουν ψηφιστεί από τους παγκόσμιους πολίτες. Διεθνείς κυβεÏ?νητικοί οÏ?γανισμοί με Ï€Ï?αγματικές δυνάμεις, να υποβάλλουν Ï€Ï?οτάσεις Ï€Ï?ος τις παγκόσμιες κυβεÏ?νήσεις, οι οποίες θα  εκλέγονται Ï€Ï?αγματικά και άμεσα από τους παγκόσμιους πολίτες. Τέτοιες οÏ?γανώσεις θα γίνουν τα εκτελεστικά ÏŒÏ?γανα, που θα έχουν το σÏ?νολο των δυνάμεων που απαιτοÏ?νται ,για να Ï€Ï?αγματοποιοÏ?νται οι οδηγίες των παγκόσμιων  πολιτών.

ΜεÏ?ικά από τα κυÏ?ιότεÏ?α ή Ï€Ï?ωταÏ?χικής σπουδαιότητας θέματα, που Ï€Ï?έπει να εξεταστοÏ?ν σε τοπικό, εθνικό, πεÏ?ιφεÏ?ειακό και διεθνές επίπεδο είναι  η στÏ?ατιωτική ασφάλεια, η αστυνόμευση, η οικονομία, η χÏ?ηματοδότηση, το εμπόÏ?ιο, η εκπαίδευση, η υγεία, το πεÏ?ιβάλλον, η κοινωνία, η εγκληματικότητα, η μεταφοÏ?ά και έÏ?ευνα. Η φτώχεια, η ανάπτυξη. Όλα τα σημαντικά, όλα τα ζωτικής σημασίας ζητήματα. Όλα τα ζητήματα που απαιτοÏ?ν παγκόσμια ανάμιξη. Όλα τα ζητήματα που εάν δεν τα αντιμετωπίσει σωστά ο σημεÏ?ινός κόσμος, θα βÏ?εθεί απÏ?οετοίμαστος να στηÏ?ίξει τον πλανήτη μας, είτε σε πολιτικά είτε σε οικονομικά επίπεδα, για να μην αναφέÏ?ουμε και τα στÏ?ατιωτικά θέματα.

Η ανάγκη για τέτοιες παγκόσμιες οÏ?γανώσεις, δεν έχει το χαÏ?ακτήÏ?α των οπαδών του παÏ?εμβατισμοÏ?. Στόχος τους δεν είναι να εμποδιστεί η Ï€Ï?όοδος. Η φÏ?ση τους θα είναι η παÏ?εμπόδισης των καταστÏ?οφών, η Ï€Ï?οστασία της ελευθεÏ?ίας των παγκόσμιων πολιτών. ΠÏ?οστασία των παγκόσμιων πολιτών από την οικονομική, πολιτική και εγκληματική εκμετάλλευση. ΥποστήÏ?ιξη της παγκόσμιας ανθÏ?ώπινης κοινωνίας; ΥποστήÏ?ιξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η Ï€Ï?οώθηση της ανάπτυξη του κόσμου, βοηθώντας όσους έμειναν πίσω να Ï€Ï?οφθάσουν, ανακουφίζοντας τη δυστυχία και τη στέÏ?ηση,  σε όλη την υδÏ?όγειο με μακÏ?οπÏ?όθεσμες λÏ?σεις, και όχι με στιγμιαίες γλυκαντικές ουσίες. Η βοήθεια να αποφεγθοÏ?ν οι καταστÏ?οφές που Ï€Ï?οκαλοÏ?νται από τους ανθÏ?ώπινους η άλλους παÏ?άγοντες.  Βοήθειες που θα ανακουφίσει τους αδÏ?νατους από το βάσανο.

ΣήμεÏ?α, την 4η ΣεπτεμβÏ?ίου 2002 (και πάμε), αντιμετωπίζουμε ένα Ï€Ï?οκλητικό ζήτημα. Το ζήτημα της Ï„Ï?ομοκÏ?ατίας και των χωÏ?ών που υποστηÏ?ίζουν την Ï„Ï?ομοκÏ?ατία. Η ΑμεÏ?ική είναι έτοιμη αν χÏ?ειαστεί, να κινηθεί ανεξάÏ?τητα χωÏ?ίς οποιαδήποτε συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών για να σιγουÏ?ευτεί ότι ο Ï€Ï?όεδÏ?ος  του ΙÏ?άκ, Σανταμ Χουσείν δεν θα έχει τον έλεγχο των όπλων μαζικής καταστÏ?οφής.

Η παγκόσμια άποψη είναι διχασμένη μεταξÏ? εκείνων που φοβοÏ?νται την πιθανότητα να κατέχει το ΙÏ?άκ τα πυÏ?ηνικά όπλα και εκείνων που αποδέχονται την αÏ?χή του Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών. Ένα βασανιστικό δίλημμα για πολλοÏ?Ï‚. Πόσοι παγκόσμιοι πολίτες θα υπεÏ?ψηφίσουν το ενδεχόμενο να δουν τις  ΗΠΑ ακόμα και μόνες τους να πάει να ανατÏ?έψει τον Σαντάμ Χουσείν; Πόσοι παγκόσμιοι πολίτες θα ψηφίσουν ενάντια σε οποιαδήποτε εξωτεÏ?ική επέμβαση στο ΙÏ?άκ;

Εάν τελικά η απόφαση θα είναι να Ï€Ï?αγματοποιηθεί εισβολή στο ΙÏ?άκ, δεν θα ήταν καλÏ?τεÏ?ο να ξέÏ?ουμε ότι αυτή η δÏ?άση είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφοÏ?ίας των παγκόσμιων πολιτών; Δεν θα ήταν Ï€Ï?οτιμότεÏ?ο να υπάÏ?ξει μια σαφής εξουσιοδότηση και υιοθετημένη απόφαση των Ηνωμένων Εθνών; Δεν θα ήταν καλÏ?τεÏ?ο να υπάÏ?ξουν παγκόσμιες στÏ?ατιωτικές οÏ?γανώσεις που θα  λάβουν τέτοια μέτÏ?α εξ ονόματος των  πολιτών όλου του κόσμου, αντί μιας μεμονωμένης χώÏ?ας που κυβεÏ?νάται από ένα δημοκÏ?ατικό σÏ?στημα ,το οποίο παÏ?έχει δικτατοÏ?ικές δυνάμεις στους κυβεÏ?νήτες   της; (Φτάσαμε το 2004 και η εισβολή στο ΙÏ?άκ έχει γίνει. Η καταστÏ?οφή έχει παÏ?έλθει και μεγαλώνει καθημεÏ?ινός, έστω και εάν έχει πέσει η κυβέÏ?νηση του ΙÏ?άκ και έχει συλληφθεί ο Σανταμ Χουσείν. Και η διεθνείς κοινωνία είναι ακόμα διχασμένη. Δεν είναι του θέματος μας και θα εμπλακώ στη συζήτηση του ΙÏ?άκ.)

Το 1979 επισκέφθηκα το ΙÏ?άκ και γνώÏ?ισα από Ï€Ï?ώτο χέÏ?ι τη μοναδική φιλοξενία των ΙÏ?ακινών πολιτών. Η υπεÏ?ηφάνεια και η εκπολιτισμένη κουλτοÏ?Ï?α που συνάντησα σε αυτές τις πεÏ?ιοχές, ξεπεÏ?νοÏ?σαν κατά πολÏ?, αυτή του δυτικοÏ? ανεπτυγμένου κόσμου. ΓνώÏ?ισα μια αÏ?αβική χώÏ?α με πλήÏ?ες ΚοινοβοÏ?λιο και δικαιώματα ψήφου στις γυναίκες. Μια κατάσταση που είχε επέλθει από τον Σαντάμ Χουσείν. Έχω βιώσει τη μεταμόÏ?φωση ενός επαναστάτη ο οποίος πάλεψε για να ανατÏ?έψει το μοναÏ?χικό σÏ?στημα, να παÏ?ασÏ?Ï?ετε αÏ?γά και να μεταμοÏ?φώνεται σε μονάÏ?χη και καταπιεστή ο ίδιος. Έζησα το αποτέλεσμα της απόλυτης δÏ?ναμης που χοÏ?ηγήθηκε σε ένα μεμονωμένο άτομο από τους ψηφοφόÏ?ους μίας χώÏ?ας ,η οποία μετέτÏ?εψε έναν σοσιαλιστή επαναστάτη,  σε έναν από τους φοβεÏ?ότεÏ?ους δικτάτοÏ?ες των ημεÏ?ών μας.

Έχουμε δει δημοκÏ?ατικά εκλεγμένους αντιπÏ?οσώπους, να μετατÏ?έπονται σε δημοκÏ?ατικοÏ?Ï‚ δικτάτοÏ?ες. Έχουμε βιώσει παγκόσμιες υποθέσεις κατά τις οποίες, ο υπόλοιπος κόσμος έπÏ?επε να επέμβει για να σταματήσει κάποιες εθνικές διαφωνίες οι οποίες θα μποÏ?οÏ?σαν να Ï€Ï?οκαλέσουν παγκόσμιες καταστÏ?οφές από τέτοιους δημοκÏ?ατικά εκλεγμένους ηγέτες που μετέτÏ?εψαν τις κυβεÏ?νήσεις τους σε δικτατοÏ?ίες. Η ΣεÏ?βία και το Κόσσοβο είναι τέτοιες παγκόσμιες πληγές, που είναι ακόμα ανοικτές.

Αυτά είναι Ï€Ï?ωταÏ?χικά παÏ?αδείγματα, που μας λένε το γιατί, Ï€Ï?έπει να κινηθοÏ?με από το δημοκÏ?ατικό σÏ?στημα Ï€Ï?ος το ΙσοκÏ?ατικό, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά ακόμα πεÏ?ισσότεÏ?ο σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΙσοκÏ?ατία σε εθνικό επίπεδο, θα αποτÏ?έψει τη διαμόÏ?φωση δικτατόÏ?ων. Η παγκόσμια ΙσοκÏ?ατία θα ελέγξει και θα εξετάσει τον παγκόσμιο χώÏ?ο.

Read Next Θέτοντας σε εφαÏ?μογή την παγκόσμια ΙσοκÏ?ατική μηχανή

Back to all chapters