Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 22-8-2019
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Επέμβαση ενάντια στην απÏ?αξία - Μέ�?ος 4 � αγκόσμια Ισοκ�?άτια (Isokratia Global)

Η εξάλειψη της κατάχÏ?ησης της δÏ?ναμης, δεν θα είναι ευεÏ?γετική μόνο σε όσους κακοποιοÏ?νται από αυτή, αλλά και στους εν δυνάμει καταχÏ?αστές. Γιατί αν και μποÏ?οÏ?με να επικÏ?ίνουμε τις ΗΠΑ και να τους αποδώσουμε τον ÏŒÏ?ο του καταχÏ?αστή, λόγω του ότι εκμεταλλεÏ?εται τα γεγονότα, για να εξυπηÏ?ετήσουν τα συμφέÏ?οντά τους, όπως υποστηÏ?ίζουν πολλοί ότι συνέβη με τον πόλεμο στον ΠεÏ?σικό Κόλπο, Ï€Ï?έπει επίσης να συλλογιστοÏ?με και να αναÏ?ωτηθοÏ?με  ` τι θα είχε συμβεί, στην πεÏ?ιοχή και ίσως σε ολόκληÏ?ο τον πλανήτη, εάν οι ΑμεÏ?ικανοί και ο ΠεÏ?σικός Κόλπος, αποτÏ?γχαναν στις ενέÏ?γειές τους";

Εάν μια τέτοια αποτυχία θεωÏ?οÏ?νταν  ως Ï€Ï?άσινο φως στην Ï€Ï?οσπάθεια κάποιων εθνών, να διευÏ?Ï?νουν  τα σÏ?νοÏ?ά τους, κατόπιν ολόκληÏ?ες πεÏ?ιοχές θα μποÏ?οÏ?σαν να έχουν εμπλακεί σε στÏ?ατιωτικές συγκÏ?οÏ?σεις. ΠαÏ?οντας πλέον τα διάφοÏ?α συμφέÏ?οντα να κλίνουν Ï€Ï?ος μια χώÏ?α, ή μια ομάδα χωÏ?ών, καμία χώÏ?α δεν θα είναι ευάλωτη στις κατηγοÏ?ίες πεÏ?ί κατάχÏ?ησης της εξουσίας. ΟÏ?τε μια χώÏ?α δεν θα Ï€Ï?έπει να επιβαÏ?υνθεί το κόστος της καταστÏ?οφής σε όλη την υδÏ?όγειο.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεÏ?ουν εάν οι ΗΠΑ υποστηÏ?ίξουν τη λήψη άμεσων μέτÏ?ων για να ανατÏ?έψουν τον Σαντάμ Χουσείν;(Αυτή τη στιγμή κατά τη διάÏ?κεια του 9ου   σχεδίου της 4ης   ΙανουαÏ?ίου 2003 ΗΠΑ και οι Î’Ï?ετανικές δυνάμεις είναι σε αναμονή).( Φτάσαμε το 2004 και η εισβολή στο ΙÏ?άκ έχει γίνει).

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της κλιμάκωσης εάν οι ΗΠΑ κινηθοÏ?ν ανεξάÏ?τητα στην εισβολή στÏ?ατιωτικής δÏ?ναμης ενάντια στον Σαντάμ Χουσείν; Οποιαδήποτε και αν είναι η τελική απόφαση, θα έχει σοβαÏ?ές συνέπειες για ολόκληÏ?ο τον πλανήτη μας. Εάν οι ΑμεÏ?ικανοί δεν ενεÏ?γήσουν, και Ï€Ï?άγματι ο Σαντάμ Χουσείν κατέχει όπλα μαζικής καταστÏ?οφής και τα χÏ?ησιμοποιήσει, υπάÏ?χει η πιθανότητα  να βιώσουμε σÏ?ντομα μια βιβλική καταστÏ?οφή στην πεÏ?ιοχή της Μέσης Ανατολής,.

Εάν οι ΑμεÏ?ικανοί κινηθοÏ?ν ανεξάÏ?τητα , ο  υπόλοιπος κόσμος θα ζει μες στο φόβο έως ότου οι ΑμεÏ?ικανοί ΠÏ?όεδÏ?οι επέλθουν υπό τις άμεσες εξουσιοδοτήσεις-ψηφοφοÏ?ίες των πολιτών τους, για όλες τις ενέÏ?γειές τους. Εάν οι ευÏ?ωπαϊκές χώÏ?ες είναι μέλη του Î?ΑΤΟ γιατί κινητοποιοÏ?νται οÏ?τως ώστε να δημιουÏ?γήσουν την δική τους, αποκλειστική στÏ?ατιωτική δÏ?ναμη , που αποκλείει τους ΑμεÏ?ικανοÏ?Ï‚; Επειδή φοβοÏ?νται ότι θα μποÏ?οÏ?σαν να γίνουν αποδέκτες απειλών και εκβιασμών από τους ΑμεÏ?ικανοÏ?Ï‚.

Έως ότου υιοθετήσει η ΑμεÏ?ική το ΙσοκÏ?ατικό σÏ?στημα, ο υπόλοιπος κόσμος θα βÏ?ίσκεται σε μια κατάσταση της αβεβαιότητας. Ποιος ξέÏ?ει , ίσως ο πυÏ?ηνικός αφοπλισμός θα αντιστÏ?αφεί σε πυÏ?ηνική διαμάχη, με όλο και πεÏ?ισσότεÏ?ες χώÏ?ες να γίνονται τελικά πυÏ?ηνικές δυνάμεις, που θα Ï€Ï?οστίθενται στην υπάÏ?χουσα απειλή του πλανήτη μας. ΠÏ?έπει να ζήσουμε μια βιβλική καταστÏ?οφή για να λάβουμε μέτÏ?α;

Είμαι γνώστης, της εÏ?ήμωσης και της αδικίας που Ï€Ï?οκαλοÏ?ν τέτοιες επεμβάσεις από τα ισχυÏ?ά έθνη. Πολλοί που ήταν υπέÏ? της επέμβασης στην υπόθεση του Κόσσοβο, αντιτάχθηκαν σε αυτήν μόνο και μόνο επειδή δεν υπήÏ?ξε καμία εξουσιοδότηση από τα Ηνωμένα Έθνη. Κατά συνέπεια και οι δÏ?ο πλευÏ?ές πεÏ?ιήλθαν  σε σÏ?γκÏ?ουση, και αφέθηκαν να υποστοÏ?ν το βαÏ?Ï? τίμημα του  θανάτου επειδή ήταν μια βεβιασμένη-εσπευσμένη ενέÏ?γεια που στεÏ?οÏ?νταν την επίσημη υποστήÏ?ιξη της διεθνοÏ?Ï‚ κοινότητας.

ΓνωÏ?ίζω επίσης πλήÏ?ως την αδικία και την εÏ?ήμωση που Ï€Ï?οκαλοÏ?νται από την ανικανότητα, ή την απÏ?οθυμία της δÏ?άσης, την απÏ?αξία,  σε άλλες πεÏ?ιπτώσεις. Είμαι ένας από λίγους, οι οποίοι στον εικοστό Ï€Ï?ώτο αιώνα, σε μια ευÏ?ωπαϊκή χώÏ?α, δεν μποÏ?ÏŽ να επισκεφτώ τον τόπο γέννησής μου. Δεν μποÏ?ÏŽ να πάω στο σπίτι που γεννήθηκα στην Αμμόχωστο της ΚÏ?Ï€Ï?ου, το κόσμημα της Μεσογείου. Οποιαδήποτε πολίτης οποιασδήποτε άλλης χώÏ?ας μποÏ?εί να επισκέπτεται τη κατοικία που γεννήθηκα αλλά όχι εγώ. Ο λόγος είναι επειδή η πόλη μου η Αμμόχωστος, βÏ?ίσκεται σε κατάσταση τουÏ?κικής στÏ?ατιωτικής κατοχής , επειδή οι υπεÏ?δυνάμεις, απέτυχαν να λάβουν Ï€Ï?οληπτικά μέτÏ?α το 1974, όπως αυτά που ελήφθησαν στον πόλεμο του Golf. Επειδή υπήÏ?ξε απÏ?αξία από τη διεθνή κοινότητα.

Ακόμη και Ï„ÏŽÏ?α μετά από (ήταν 20) (έγιναν 28) (έγιναν 29) (έγιναν 30) έτη τουÏ?κικής κατοχής, οι υπεÏ?δυνάμεις αποτυγχάνουν ακόμα να λάβουν διοÏ?θωτικά μέτÏ?α παÏ?ά τα πολυάÏ?ιθμα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ίσως η πεÏ?ίπτωση της ΚÏ?Ï€Ï?ου να είχε βοηθήσει τις υπεÏ?δυνάμεις που διδαχθοÏ?ν από τα λάθη του παÏ?ελθόντος και να μην κάνουν  το ίδιο λάθος στην πεÏ?ίπτωση του Κουβέιτ και του Κόσσοβο.

ΜποÏ?οÏ?με να υποστηÏ?ίξουμε ότι η ΚÏ?Ï€Ï?ος θα μποÏ?οÏ?σε να είναι μια εμπειÏ?ία εκμάθησης. Εν απουσία μιας αποτελεσματικής και ισχυÏ?ής παγκόσμιας οÏ?γάνωσης, η ΚÏ?Ï€Ï?ος ένα μικÏ?οσκοπικό νησί, παÏ?αμένει διαιÏ?εμένη από το 1974 παÏ?ά τα πολυάÏ?ιθμα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτοÏ?ν την απόσυÏ?ση των τουÏ?κικών στÏ?ατευμάτων.

Αυτό συμβαίνει παÏ?ά το γεγονός ότι οι ΕλληνοκÏ?Ï€Ï?ιοι και οι ΤουÏ?κοκÏ?Ï€Ï?ιοι πολίτες δεν Ï„Ï?έφουν καμία εχθÏ?ότητα ο ένας Ï€Ï?ος τον άλλον και παÏ?ά τις ογκώδεις συναθÏ?οίσεις και από τις δÏ?ο πλευÏ?ές για μια ειÏ?ηνική λÏ?ση.

Έχω πολλοÏ?Ï‚ ΤοÏ?Ï?κους και ΤουÏ?κοκÏ?Ï€Ï?ιους φίλους, για πολλά χÏ?όνια. ΜοιÏ?άζομαι στιγμές διασκέδασης με τα ΤουÏ?κικά Ï€Ï?όσωπα στην τοπική λέσχη χοÏ?εÏ?οντας Salsa. Απασχολώ ΤοÏ?Ï?κους και ΤουÏ?κοκυπÏ?ίους για χÏ?όνια και εÏ?γαζόμαστε σε αÏ?μονία. Εάν υπάÏ?ξει αÏ?Ï?ιο μια ΙσοκÏ?ατική ψηφοφοÏ?ία επί του θέματος ,σας εγγυώμαι ότι το 99% των ΤοÏ?Ï?κων και Ελλήνων ΚυπÏ?ίων θα ψηφίσουν υπέÏ? της ένωσης του νησιοÏ?. ΜάÏ?Ï„Ï…Ï?ας σε αυτό είναι το πολÏ?-θÏ?ησκευτικό, και πολÏ?-φυλετικό πεÏ?ιβάλλον που υπάÏ?χει στην οικογενειακή επιχείÏ?ησή μου που πεÏ?ιλαμβάνει Έλληνες και τους ΤοÏ?Ï?κους. Και υπάÏ?χουν πολλές άλλες παÏ?όμοιες επιχειÏ?ήσεις.

Read Next Η εναλλακτική λÏ?ση μποÏ?εί να είναι φοβεÏ?ή

Back to all chapters