Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ключът към тази книга Ñ? миÑ?ли за ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Това не е книга Ñ? разкази, нито книга Ñ? уроци. Това е книга Ñ? миÑ?ли. И като такава аз вÑ?рвам, че вÑ?еки читател Ñ‚Ñ€Ñ?бва първо да получи ключа към тези миÑ?ли преди да Ñ?е отправи на пътешеÑ?твие из идеите за ИÑ?ократиÑ?. За да получите ключа за тази книга Ñ? миÑ?ли, Ñ‚Ñ€Ñ?бва първо да прочетете Ñ?ледващите нÑ?колко кратки паÑ?ажа: Добре дошли в ИÑ?ократиÑ?, За миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?, Тезата преди въведението, Духът зад тези миÑ?ли, Какво е ИÑ?ократиÑ?.


Тези паÑ?ажи обхващат Ñ?амо нÑ?колко Ñ?траници и аз горещо Ñ?ъветвам читателÑ? да Ñ?е запознае Ñ? Ñ‚Ñ?Ñ…, преди да започне да чете оÑ?таналото, защото иначе риÑ?кува да разбере погрешно поÑ?ланието или дори напълно да изгуби пътеката по време на Ñ?воето пътешеÑ?твие из миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ?.


Ð?з Ñ?ъм добре извеÑ?тен Ñ? лошите Ñ?и правопиÑ?, Ñ?интакÑ?иÑ? и граматика. Става даже още по-лошо, когато пиша на различен от родниÑ? Ñ?и език /не че има кой знае какво значение! Тъй като най-наред ще публикувам тази книга Ñ? миÑ?ли безплатно в Интернет, бихте могли да Ñ?е натъкнете на драÑ?тични правопиÑ?ни, Ñ?интактични и граматични грешки. Това е без значение за мен. Това, което има значение е ценноÑ?тта на поÑ?ланието и приноÑ?ÑŠÑ‚, който ще окаже за напредъка на човешкото общеÑ?тво. ОÑ?тавÑ?м правопиÑ?ната и граматична Ñ?трана на филололозите и езиковите екÑ?перти.


Read Next Добре дошли в ИÑ?ократиÑ?