Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 24-9-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Добре дошли в ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Докато Ñ?едÑ? и пиша тази книга Ñ? миÑ?ли, Ñ?и задавам въпроÑ?а: “Защо?â€?. Защо изразÑ?вам тези миÑ?ли? Защо вÑ?рвам, че Ñ?е нуждаем от нова, по-добра и по-чеÑ?тна общеÑ?твено-управленÑ?ка политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема: Ñ?иÑ?тема, коÑ?то ще доведе до по-безопаÑ?но и по-хуманно общеÑ?тво ОбщеÑ?тво, в което вÑ?еки гражданин ще взима реално учаÑ?тие в управлението на Ñ?траната, регионалната и Ñ?ветовната общноÑ?Ñ‚ като цÑ?ло. Защо Ñ?е нуждаем от нова Ñ?иÑ?тема, Ñ? коÑ?то ако не да елиминираме, то поне да минимизираме злоупотребата Ñ? влаÑ?Ñ‚ от Ñ?трана на отделни индивиди; от групите за натиÑ?к, от малцината назначени, избрани или не, които дори първоначално да Ñ?а имали добри намерениÑ?, впоÑ?ледÑ?твие Ñ?а били подведени от Ñ?иÑ?темата да дейÑ?тват като олигарÑ?и или директно да Ñ?е превърнат в такива.


Ð?уждаем ли Ñ?е от нова Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то Ñ?вободата на личниÑ? избор е макÑ?имално гарантирана? ИÑ?каме ли нова интегрирана Ñ?иÑ?тема, Ñ? коÑ?то ако не уÑ?пеем да елиминираме напълно, то поне да минимизираме Ñ?траданиÑ?та на мнозина. Ð?аиÑ?тина ли Ñ?е нуждаем от нов, изпълнен Ñ? надежда, хоризонт? Ð?ужно ли е да получаваме равни възможноÑ?ти и щаÑ?тие, без да пречим на възможноÑ?тите и да накърнÑ?ваме радоÑ?тта на другите? За мен отговорът на вÑ?ички тези въпроÑ?и е категорично ДÐ?. Да, да, да. Ð?з вÑ?рвам, че Ñ?е нуждаем.

Read Next Защо правÑ? това?