Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Произхода на миÑ?лите за ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

МиÑ?лите за ИÑ?ократиÑ? Ñ?е породиха преди много време, още в началото на 70-те години, в мÑ?Ñ?то, извеÑ?тно днеÑ? като East London University. По това време Ñ?ледвах Икономика и разработвах проект за оценка на демокрациÑ?та. Ð?о недоÑ?тигът на Ñ?редÑ?тва и време, необходимоÑ?тта да издържам Ñ?емейÑ?твото Ñ?и и липÑ?ата на механизъм за разпроÑ?транение на ИÑ?ократиÑ?, отложиха проекта ми.


Преди вÑ?ичко обаче, аз чувÑ?твах, че Ñ?а необходими зрÑ?лоÑ?Ñ‚ и житейÑ?ки опит, за да проверÑ? верноÑ?тта на идеите за ИÑ?ократиÑ?. Ð?Ñ?ма да преувелича, ако кажа, че през 70-те Ñ?читах принципите на ИÑ?ократиÑ? твърде напредничави за времето Ñ?и, за да бъдат видени, разбрани, приети и приложени. Ð?езрÑ?лоÑ?тта на политичеÑ?киÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, на коÑ?то Ñ?танах Ñ?видетел по време на Студената война и на безброй военни преврати, връщащи демокрациÑ?та и човешкиÑ? дух в пещерната епоха, подÑ?ъзнателно ме подтикваха да изоÑ?тавÑ? за извеÑ?тното време идеÑ?та за ИÑ?ократиÑ?. Друга причина да отложа проекта беше липÑ?ата на необходимата технологиÑ? за разпроÑ?транение и приложение на ИÑ?ократиÑ?.


Сега времето наÑ?тъпи. ТехнологичниÑ?Ñ‚ прогреÑ? го направи възможно. ГлобализациÑ?та на нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ го направи не Ñ?амо възможно, но може би Ñ?ъщо така и необходимо. ПолитичеÑ?ката зрÑ?лоÑ?Ñ‚ на днешниÑ? демократичен Ñ?вÑ?Ñ‚ включително Ñ?упер-Ñ?илите, макар и да не е пълна, е на такова ниво, на което принципите на ИÑ?ократиÑ? могат да бъдат разбрани и възприети от мнозина. Само Ñ?е надÑ?вам, че Ñ?ега ще уÑ?пеÑ? да Ñ?е движа Ñ?ÑŠÑ? Ñ?короÑ?тта, Ñ? коÑ?то Ñ?е движи нашиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚, ще завърша и ще публикувам ИÑ?ократиÑ? в много, много, много близко бъдеще. /ГоворÑ? за това “много близко бъдещеâ€? от 1998!/

Read Next Тезата преди въведението

Back to all chapters