Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Как доÑ?тигнах до тези заключениÑ?? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

Като оÑ?тавим наÑ?трана икономичеÑ?кото ми образование и дългогодишен опит като предприемач, в Ñ?тремежа Ñ?и да разбера повече за вътрешните човешки миÑ?ли, аз придобих квалификациÑ? и практикувах пÑ?ихоанализа чрез хипноза в продължение на нÑ?колко години през 90-те в Енфийлд Таун, както и на популÑ?рната Харли Стрийт. По време на практиката Ñ?и имах привилегиÑ?та да работÑ? Ñ?ÑŠÑ? забележителни личноÑ?ти, които Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?еха помощта ми в уÑ?илието Ñ?и да Ñ?е оÑ?вободÑ?Ñ‚ от вÑ?евъзможни пÑ?ихологичеÑ?ки проблеми, Ñ?мущаващи живота им.


Ð’ почти вÑ?ички Ñ?лучаи, от най-леките до най-Ñ?ериозните, водещи към желание за Ñ?амоубийÑ?тво, причината Ñ?е оказваше проÑ?то комбинациÑ? от липÑ?а на любов, липÑ?а на уважение и липÑ?а на зачитане, на които е бил изложен пациента. ПонÑ?кога Ñ?таваше въпроÑ? за погрешно разбиране от Ñ?трана на пациента на оказаните му любов, зачитане и уважение. Без значение, обаче, Ñ?имптомите и болката оÑ?таваха едни и Ñ?ъщи.


Ето защо аз Ñ?ъм убеден, че Ñ?ъщите тези причини, които причинÑ?ват огромно пÑ?ихологичеÑ?ко Ñ?традание на отделниÑ? индивид, могат да причинÑ?Ñ‚ Ñ?ъщото Ñ?традание на група от индивиди, била Ñ‚Ñ? Ñ?емейна, меÑ?тна, национална или глобална група. Затова мога Ñ? лекота да отÑ?тоÑ?вам аргумента, че ако макÑ?имизираме нивото на взаимна любов, зачитане и уважение в рамките на групата “човечеÑ?твоâ€?, то индивидите в тази група, ще бъдат по-щаÑ?тливи, по-здрави и Ñ?поÑ?обни да разширÑ?Ñ‚ личните Ñ?и хоризонти отвъд днешните разбираниÑ? за умениÑ? и Ñ?поÑ?обноÑ?ти. Ð’Ñ?ичко, което Ñ‚Ñ€Ñ?бва да направим, е да Ñ?и окажем взаимно уважение и зачитане. Един от начините да го направим, е да приемем правото на вÑ?еки от наÑ? да учаÑ?тва в процеÑ?а на вземане на решениÑ?, които управлÑ?ват нашиÑ? живот.

Read Next Какво е ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters