Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 21-7-2019
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ΣυνεταιÏ?ισμός καταναλωτών και επιχειÏ?ηματιών - ΜέÏ?ος 3 ΙΣΟ-ΟΙΚΟÎ?ΟΜΙΚΑ / ΙΣΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟÎ?ΟΜΙΑ

Το κατάστημα θα σεβαστεί και θα φοβηθεί τη δÏ?ναμη του τοπικοÏ? καταναλωτή. Αν όχι , οι καταναλωτές θα μποÏ?οÏ?ν να έχουν τη δÏ?ναμη μέσω μιας τοπικής ψηφοφοÏ?ίας , να εκλέξουν ένα κατάστημα στην πεÏ?ιοχή τους ως ανεπιθÏ?μητο. Έπειτα οι καταναλωτές θα μποÏ?οÏ?σαν να είναι σε θέση να αποσÏ?Ï?ουν την άδεια λειτουÏ?γίας του εν λόγω καταστήματος , ή να επιβάλουν σε αυτό βαÏ?ιά Ï€Ï?όστιμα. ΜποÏ?εί αυτό Ï„ÏŽÏ?α να φαίνεται λίγο ακÏ?αίο. Εν τοÏ?τοις στο εγγÏ?Ï‚ μέλλον , θα μποÏ?οÏ?σε να είναι ο κανόνας , με τον οποίο , η τεχνολογία πληÏ?οφοÏ?ιών θα φέÏ?ει τους ανθÏ?ώπους πιο κοντά. Γιατί θα Ï€Ï?έπει οι άνθÏ?ωποι να καταβάλουν υψηλότεÏ?ες τιμές , για τα ίδια αγαθά σε μια τοπική , πεÏ?ιφεÏ?ειακή ή εθνική πεÏ?ιοχή , από , τι σε άλλα μέÏ?η της ίδιας χώÏ?ας , ή σε γειτονικές χώÏ?ες;

Κάποια στιγμή , θα μποÏ?οÏ?σαμε να δοÏ?με τους τοπικοÏ?Ï‚ ή εθνικοÏ?Ï‚ καταναλωτές , να έχουν τον έλεγχο των αγοÏ?αστικών δυνάμεών τους. Οι τοπικοί πληθυσμοί , θα μποÏ?οÏ?σαν να συντάξουν εθελοντικές επιτÏ?οπές , ή ακόμα και να πληÏ?ώσουν επιτÏ?οπές συμβοÏ?λων , οι οποίες θα έχουν πλήÏ?η Ï€Ï?όσβαση στα τιμολόγια αγοÏ?ών των καταστημάτων για να επιθεωÏ?ήσουν και να ελέγξουν το κόστος σε σχέση με την τιμή πώλησης και το κέÏ?δος. Οι κυβεÏ?νήσεις των ημεÏ?ών μας , έχουν διοÏ?ίσει ένα είδος παÏ?όμοιας οÏ?γάνωσης όπως είναι η επιτÏ?οπή μονοπωλίου.

Τα καταστήματα θα μποÏ?οÏ?σαν επίσης και να ανταμειφθοÏ?ν , με το να τους επιτÏ?έπεται να κÏ?ατήσουν υψηλότεÏ?ες μεÏ?ίδες των κεÏ?δών τους , που επέÏ?χονται , από τις χαμηλότεÏ?ες δαπάνες αγοÏ?άς , οι οποίες οδηγοÏ?ν μέσω της αποδοτικότητας και της Ï€Ï?οσπάθειάς τους. Το υπόλοιπο , θα Ï€Ï?έπει να μεταφεÏ?θεί Ï€Ï?ος τον καταναλωτή. Ή τουλάχιστον ένα δίκαιο ποσοστό των οφελών μαζικής αγοÏ?αστικής δÏ?ναμης θα πεÏ?άσει ξανά στον καταναλωτή υπό μοÏ?φή χαμηλότεÏ?ων τιμών. Οι αξίες κάθε πεÏ?ίπτωσης θα μποÏ?οÏ?σαν να εξεταστοÏ?ν χωÏ?ιστά.

Τελικά , η αγοÏ?αστική δÏ?ναμη που συσσωÏ?εÏ?ουν τα καταστήματα και ειδικά οι υπεÏ?αγοÏ?ές , είναι μόνο η αγοÏ?αστική δÏ?ναμη των καταναλωτών. ΑπλοÏ?στατα οι πελάτες του καταστήματος , θα συνδυάζουν την αγοÏ?αστική δÏ?ναμη τους. Κάποια στιγμή θα μποÏ?έσουμε να δοÏ?με τους καταναλωτές , να ασκήσουν τον έλεγχο από τον συνδυασμό της αγοÏ?αστικής δÏ?ναμης μέσω των ενώσεων καταναλωτών. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες λιανικές οÏ?γανώσεις , αναπτÏ?σσονται συνδυάζοντας απλώς την αγοÏ?αστική δÏ?ναμη των πελατών τους , τον όγκο κατανάλωσης του κοινοÏ? , το οποίο κοινό είμαστε εσείς και εγώ.

3η Ιουλίου 2002 23. 33

1η ΟκτωβÏ?ίου 2002 22. 19

26 ΑπÏ?ιλίου 2004 00,18

8η Ιουλίου 2002 22. 1

Φανταστείτε μια κατάσταση όπου εάν ένα κατάστημα υπεÏ?βαίνει τα καθοÏ?ισμένα πεÏ?ιθώÏ?ια κέÏ?δους , ο τοπικός ή εθνικός καταναλωτικός πληθυσμός , θα έχει πολλά όπλα να χÏ?ησιμοποιήσει , εναντίον του. ΔÏ?ο από τα πιο σημαντικά είναι τα εξής:

ΠÏ?ώτο και σημαντικότεÏ?ο , το μποϊκοτάÏ?ισμα του τοπικοÏ? ή εθνικοÏ? πληθυσμοÏ? , από κοινοÏ? όλων των καταστημάτων που εκλέγονται ανεπιθÏ?μητα. Με ένα τέτοιο μποϊκοτάÏ?ισμα, το κατάστημα αυτό θα στÏ?αγγαλιστεί , εάν Ï€Ï?οσπαθήσει να κάνει κακή χÏ?ήση των δυνάμεών του να αποκομίσει τα υπεÏ?βολικά κέÏ?δη. Το πλεονέκτημα για τα καταστήματα , είναι ότι με τη λειτουÏ?γία στα πλαίσια των καθοÏ?ισμένων οδηγιών, που θα τίθονται η θα συμφωνοÏ?νται μεταξÏ? τους και των καταναλωτών, θα έχουν εγγυημένα ένα κέÏ?δος , το οποίο θα δείχνει την εκτίμηση των επενδÏ?σεών τους καθώς επίσης και το καταναλωτικό ενδιαφέÏ?ον. Ομοίως , ο τοπικός πληθυσμός , θα έχει τη δÏ?ναμη να τιμωÏ?ήσει εκείνες τις οÏ?γανώσεις , που αναμιγνÏ?ονται , στον καθοÏ?ισμό τιμών ή τις πεÏ?ιοÏ?ιστικές Ï€Ï?ακτικές.

ΔεÏ?τεÏ?ο , η εκλογή ενός τέτοιου καταστήματος ή εμπόÏ?ου ως ανεπιθÏ?μητου για την τοπική πεÏ?ιοχή. Μόλις εκλεχτεί ένα κατάστημα ανεπιθÏ?μητο , οι τοπικές αÏ?χές θα μποÏ?οÏ?ν να αποσÏ?Ï?ουν την άδεια λειτουÏ?γίας του καταστήματος για εκείνη την πεÏ?ιοχή. Αυτός θα είναι ένας άλλος Ï„Ï?όπους εξαναγκασμοÏ? των καταστημάτων να συνεÏ?γαστοÏ?ν και να παÏ?αχωÏ?οÏ?ν τα κέÏ?δη απο τη αγοÏ?αστική δÏ?ναμη στους καταναλωτές.

Στο μέλλον , οι ανεξάÏ?τητες ομάδες ένωσης καταναλωτών , θα μποÏ?οÏ?σαν να γίνουν ισχυÏ?ότεÏ?ες και σε τοπικό , εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ένα παÏ?άδειγμα της δÏ?ναμης του καταναλωτικοÏ? μποϊκοταÏ?ίσματος , είναι οι νέες πωλήσεις αυτοκινήτων στη Îœ. Î’. που οι νέες τιμές αυτοκινήτων το 2000/2001 , ήταν τουλάχιστον 90% υψηλότεÏ?ες , από , τι για τα ίδια αυτοκίνητα σε άλλες ευÏ?ωπαϊκές χώÏ?ες. Ακόμη και για τα αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στη Îœ. Î’.

Μετά από την άÏ?νηση των κατασκευαστών αυτοκινήτων , να χαμηλώσουν τις τιμές των νέων αυτοκινήτων , όπως είχαν ζητήσει οι καταναλωτές της Îœ. Î’. , η ένωση καταναλωτών , απαίτησε μποϊκοτάÏ?ισμα των αγοÏ?ών νέων αυτοκινήτων. Τα αποτελέσματα σόκαÏ?αν τη βιομηχανία. ΜεÏ?ικοί κατασκευαστές , μείωσαν τις τιμές τους , και είδαν ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 30% ως 40% , ενώ έβλεπαν τις πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων να κινοÏ?νται καθοδικά. Οι Ï?υθμοί πώλησης πήγαιναν όλο και χειÏ?ότεÏ?α , και το νέο διαδόθηκε παντοÏ?. Τελικά ακόμη και η κυβέÏ?νηση καθοδήγησε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων , με συγκεκÏ?ιμένες ενέÏ?γειες μέσω του τμήματος εμποÏ?ίου και βιομηχανίας. Οι τιμές συνέχισαν να πέφτουν.

ΥπάÏ?χει αφθονία παÏ?αδειγμάτων πεÏ?ιοÏ?ιστικών Ï€Ï?ακτικών όπως όταν μια χοÏ?φτα καθιεÏ?ωμένων υπεÏ?αγοÏ?ών στο Η. Î’ , εξεβίασε τους Ï€Ï?ομηθευτές δημητÏ?ιακών , ότι θα σταματήσουν να αγοÏ?άζουν από αυτοÏ?Ï‚ , εάν οι Ï€Ï?ομηθευτές δημητÏ?ιακών , συνέχιζαν να πωλοÏ?ν τα Ï€Ï?οϊόντα τους σε μια ΓεÏ?μανική επιχείÏ?ηση καταστημάτων , που άνοιγε κατάστημα στην Αγγλία. Ο λόγος ήταν επειδή τα γεÏ?μανικά καταστήματα πωλοÏ?σαν τα ίδια Ï€Ï?οϊόντα σε τιμές μέχÏ?ι 50% χαμηλότεÏ?ες , από τις τιμές που πωλοÏ?σαν τα καθιεÏ?ωμένα καταστήματα στην Αγγλία. Ένα κλασικό παÏ?άδειγμα των υπεÏ?βολικών τιμών φυσικά και τη εκμετάλλευση της αγοÏ?αστικής δÏ?ναμης που Ï€Ï?οσφέÏ?ουν οι καταναλωτές στα υπέÏ? καταστήματα.

Read Next Η απειλή μέσα στο καπιταλιστικό - κεφαλαιοκÏ?ατικό σÏ?στημα των ημεÏ?ών μας.

Back to all chapters