Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 21-7-2019
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Παγκόσμια XχÏ?ηματοδότηση - ΜέÏ?ος 3 ΙΣΟ-ΟΙΚΟÎ?ΟΜΙΚΑ / ΙΣΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟÎ?ΟΜΙΑ

 Î— Παγκόσμια Κεφαλαιακή ΧÏ?ηματοδότηση είναι ακόμα ένας ευαίσθητος χώÏ?ος που έχει επιπτώσεις σε όλους μας τελικά. Καθώς ασκοÏ?με παγκόσμια οικονομικά, βλέπουμε έναν άλλο σημαντικό χώÏ?ο , ο οποίος καταδεικνÏ?ει την ανάγκη για την υγιή Ï€Ï?οληπτική παÏ?έμβαση. Αλλά και τη αναγνώÏ?ιση και αποφυγή των καταστÏ?επτικών παÏ?εμβάσεων. Η απειλή εδώ , Ï€Ï?οέÏ?χεται όχι μόνο από τις κυβεÏ?νήσεις , αλλά και από τις οικονομικές αντιπÏ?οσωπείες , που έχουν επιπτώσεις στην κίνηση του κεφαλαίου. ΜεÏ?ικές φοÏ?ές τέτοιες κινήσεις μποÏ?οÏ?ν να Ï€Ï?οκαλέσουν τη συνολική παÏ?άλυση μιας οικονομίας , Ï€Ï?οηγμένης ή όχι.

Αυτό καταδεικνÏ?εται καλÏ?τεÏ?α στη διεθνή κεφαλαιακή αγοÏ?ά , όπου έχουμε μια άλλη Ï„Ï?ομακτική μοÏ?φή παÏ?έμβασης. Αυτή η μοÏ?φή επέμβασης , αν και τεχνητή και πεÏ?ιττή , έχει παÏ?έμβει στη Ï?οή των παγκόσμιων οικονομιών και όπως οι μαÏ?Ï„Ï…Ï?ίες μας υποδεικνÏ?ουν πολλές φοÏ?ές , έχει φÏ?ικτές επιÏ?Ï?οές , στην παγκόσμια οικονομία. Όλες οι τέτοιες παÏ?εμβάσεις ήταν και είναι πεÏ?ιττές , τεχνητές και παÏ?ασιτικές. Αυτοί είναι οι αποκαλοÏ?μενοι νομισματικοί μελετητές οι μεγάλοι χÏ?ηματοδοτικοί οÏ?γανισμοί , με τα απέÏ?αντα ποσά επενδÏ?σεών τους.

Ένα παÏ?άδειγμα που έχουμε δει Ï€Ï?ιν μεÏ?ικά χÏ?όνια ήταν την καταστÏ?οφική επίδÏ?αση στο νόμισμα του Ηνωμένου Βασιλείου , τη στεÏ?λίνα , όταν είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ΕυÏ?ωπαϊκό νομισματικό σÏ?στημα., από τις κεÏ?δοσκοπικές ενέÏ?γειες του ΓιόÏ?γου ΣοÏ?ο (George Soros) . Ήταν τέτοια η επίδÏ?αση , όπου τα επιτόκια αυξήθηκαν στο λεπτό σε επίπεδα πιο υψηλά από εκείνοι επέβαλαν για μία πεÏ?ίοδο πολλών ετών. Συνέβη και σε άλλες ευÏ?ωπαϊκές χώÏ?ες , Σκανδιναβία , Ρωσία και άλλες και επιχειÏ?ήθηκε και με το Ελληνικό νόμισμα επίσης , αν και η κυβέÏ?νηση ΠαπανδÏ?έου τότε υπεÏ?ασπίστηκε τη δÏ?αχμή επιτυχώς αλλά όχι χωÏ?ίς κόστος.

Οι Ï?ιζικές αλλαγές και τα μέτÏ?α απαιτοÏ?νται για να αποτÏ?έψουν φαινόμενο της οικονομικής ευδωκημίας και οικονομικής καταÏ?Ï?εÏ?σεις ολόκληÏ?ων οικονομιών απο τη μια πεÏ?ίοδο στη άλλη. Στην Παγκόσμια ΙσοκÏ?ατία Ï€Ï?οτείνω μια τέτοια Ï?ιζική αλλαγή που θα θεÏ?απεÏ?σει πολλές από τις ασθένειες του κεφαλαίου, της χÏ?ηματοδότησης και των Ï„Ï?απεζικών συστημάτων των διαδικασιών αγοÏ?άς του παÏ?όντος. ΜεÏ?ικοί μποÏ?οÏ?ν να το θεωÏ?ήσουν συνταÏ?ακτικό. Εν τοÏ?τοις να είστε υπομονετικοί. ΣÏ?ντομα θα γνωÏ?ίζετε. ΑÏ?χικά ας έχουμε μια εσωτεÏ?ική θέα των παÏ?ουσών οικονομικών δÏ?αστηÏ?ιοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο και την σχετική επίδÏ?ασή μεταξÏ? τους , μέσα στις οικονομίες.

Read Next Οικονομικές αποικίες εναντίον των οικονομικών αποικιστών – Ο αγώνας για τα Ίσο-οικονομικά.

Back to all chapters