Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Книгата - ISDN - ПоÑ?вещениÑ? и признаниÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 1 Въведение в миÑ?лите и определениÑ?та в ИÑ?ократиÑ?

ИÑ?ократиÑ?

Ð?вторÑ?ки права: КриÑ? Ð?еофиту 2007

Публикувана от Chris Neo Direct publishing ( CCNG Ltd )

168 Chase Road, London N14 4LH, UK

Tel: 0044 (0) 2083721000   Fax: 0044 (0) 208 3721001

www.isokratia.com                      info@isokratia.com

ISBN :  0-9525079 1 9      Ð’ерÑ?иÑ? на английÑ?ки език    ÐŸÑŠÑ€Ð²Ð¾ издание â€“ Internet Edition  2007

 

 ISBN :  0-9525079 2  7    Ð’ерÑ?иÑ? на Ð³Ñ€ÑŠÑ†ÐºÐ¸ ÐµÐ·Ð¸Ðº        ÐŸÑŠÑ€Ð²Ð¾ издание - Internet Edition  2007

                                                    ÐŸÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´: КриÑ? Ð?еофиту

 

ISBN : 0-9525079 3  5      Ð’ерÑ?иÑ? на българÑ?ки ÐµÐ·Ð¸Ðº  ÐŸÑŠÑ€Ð²Ð¾ издание - Internet Edition  2007

                                                   ÐŸÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´: Магдалена Пашова

 

ΙSBN :  0-9525079 4 3     Ð’ерÑ?иÑ? на Ð¸Ñ?панÑ?ки ÐµÐ·Ð¸Ðº      ÐŸÑŠÑ€Ð²Ð¾ издание  - Internet Edition  2007

                                                   ÐŸÑ€ÐµÐ²Ð¾Ð´: Магдалена Пашова

 

 Type set: КриÑ? Ð?еофиту

Правата Ð·Ð° авторÑ?тво и оригинал Ð½Ð° тази книга принадлежат на КриÑ? Ð?еофиту Ñ?поред чл. 77 и 78 от авторÑ?ко право Дизайн и Патент 1988.

Печат: Интернет публикацеÑ?

Ð’Ñ?ички права запазени. Ð?ито една чаÑ?Ñ‚ от тази книга не може да бъде резмножавана или предавана под никаква форма или начин, електронен или механичен, включително фотокопиране, запиÑ?ване или чрез каквито и да е Ñ?иÑ?теми за Ñ?ъхранÑ?ване на информациÑ?, без предварително пиÑ?мено разрешение от КриÑ? Ð?еофиту.

Ð?вторÑ?ки права: КриÑ? Ð?еофиту 2007

ЧовечеÑ?твото, Ñ? вÑ?ички негови неÑ?ъвършенÑ?тва, е развило и е доÑ?тигнало виÑ?ок Ñ?тандарт на живот. Ð?о въпреки този феноменален прогреÑ?, доÑ?та чаÑ?ти от Ñ?вета Ð½Ð°Ñ?елÑ?вани от милиони хора, вÑ?е още живеÑ?Ñ‚ в бедноÑ?Ñ‚. Мнозина Ñ?е борÑ?Ñ‚ за Ñ‚Ñ?хното оцелÑ?ване при ниÑ?ки уÑ?ловиÑ? на живот. Докато други, които Ñ?е радват на по - Ð²Ð¸Ñ?оки жизнени Ñ?тандарти, вÑ?е още отричат най - оÑ?новните човешки права и Ñ?вободи. Ð?з вÑ?рвам, че ако не наÑ?тъпÑ?Ñ‚ нÑ?кои радикални промени в начина на управление, Ñ?итуациÑ?Ñ‚Ñ? Ð½Ñ?ма да Ñ?е подобри и за Ñ?тотици години напред. ПоÑ?вещавам изцÑ?ло Ñ‚ази ÐºÐ½Ð¸Ð³Ð° Ñ? размиÑ?ли Ð½Ð° вÑ?ики човешки Ñ?ъщеÑ?тва по Ñ?вета. ПравÑ? го Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ъкровеното желание да видÑ? драÑ?тично подобрини уÑ?ловиÑ? на живот за вÑ?ички хора на планетата.

ПризнаниÑ?

Много благодарноÑ?ти на Магдалена Пашова за времето и уÑ?илиÑ?та, които положи за превода на българÑ?ки на ИÑ?ократиÑ?, но най-вече за нейниÑ? градивен критицизъм.

КриÑ? Ð?еофиту

 

Бих иÑ?кала да благодарÑ? на г-н Ð?еофиту за шанÑ?а да бъда чаÑ?Ñ‚ от проекта ИÑ?ократиÑ?. Макар понÑ?кога да бÑ?Ñ… критично наÑ?троена, аз Ñ?ъм иÑ?крено възхитена от Ñ?мелите идеи на книгата и нейниÑ? автор. Ð?о точно това е духът на ИÑ?ократиÑ? – той дава право да критикуваш, да поÑ?тавÑ?ш под въпроÑ?, да предлагаш идеи; Ñ? други думи да бъдеш иÑ?тинÑ?ки учаÑ?тник, а не Ñ?амо наблюдател на Ñ?ъбитиÑ?та. ТомъÑ? ДжеферÑ?ън е казал, че вÑ?Ñ?ко поколение Ñ?е нуждае от Ñ?воÑ? революциÑ?. Може би нашата ще Ñ?е нарича ИÑ?ократиÑ?...

Магдалена Пашова

Read Next Ключът към тази книга Ñ? миÑ?ли за ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters