Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Сега е възможно - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Модерната технологиÑ?, Ñ? коÑ?то разполагаме прави възприемането на ИÑ?ократиÑ? възможно точно Ñ?ега. Ð?апредъкът в облаÑ?тта на информационните технологии и революционните откритиÑ?, които Ñ?е правÑ?Ñ‚ вÑ?еки ден, правÑ?Ñ‚ напълно реално приложението на ИÑ?ократиÑ?. Компютрите и Интернет могат да оÑ?игурÑ?ват на хората по Ñ?вета много евтина, а в Ñ?коро време може би и безплатна връзка.

Хората от най-отдалечените краища на земÑ?та могат да комуникират в реално време. Ð’ по-напредналите Ñ?трани почти вÑ?Ñ?ко домакинÑ?тво е оборудвано Ñ? телефон и телевизор; Ñ?коро вÑ?еки ще има и мобилен телефон. По един или друг начин почти вÑ?Ñ?ко Ñ?емейÑ?тво има Интернет доÑ?тъп, за да общува Ñ? други и да обменÑ? мнениÑ?.

Ð?Ñ?кои Ñ?трани като ВеликобританиÑ? и ГерманиÑ? вече претендират, че вÑ?Ñ?ко домакинÑ?тво има Интернет връзка. Сега е времето за ИÑ?ократиÑ?. Сега е възможно да Ñ?е извърши отдавна чаканото подобрение на демократичната Ñ?иÑ?тема. Сега е възможно да Ñ?е отървем от избраните олигарÑ?и и диктаторÑ?кото управление.

Според мен единÑ?твениÑ?Ñ‚ начин иÑ?тинÑ?ката демокрациÑ? да възтържеÑ?твува е чрез ИÑ?ократиÑ?. Ð?бÑ?олютна демокрациÑ?, иÑ?тинÑ?ка демокрациÑ?. Само Ñ? помощта на нÑ?колко милиона лири във вÑ?еки дом могат да Ñ?е инÑ?талират компютърни уÑ?тройÑ?тва, които да позволÑ?Ñ‚ на хората да глаÑ?уват. Широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚ ще има възможноÑ?Ñ‚ да приема или отхвърлÑ? предложениÑ?, направени от правителÑ?твото, отделни групи или дори индивиди.

Ð?о нека не Ñ?тигаме толкова далече. Да вземем за пример лотарийната Ñ?иÑ?тема във ВеликобританиÑ?. УÑ?тройÑ?тва в магазини, Ñ?упермаркети, бензиноÑ?танции и други охранÑ?еми меÑ?та позволÑ?ват на хората Ñ?покойно и Ñ?игурно да учаÑ?тват в лотариÑ?та. ПоÑ?вÑ?ват Ñ?е автоматизирани телефонни Ñ?иÑ?теми за глаÑ?уване като тази, използвана в музикалната клаÑ?ациÑ? Евровижън. Подобни уÑ?тройÑ?тва и Ñ?редÑ?тва могат да Ñ?е прилагат, за да позволÑ?Ñ‚ на хората да глаÑ?уват прÑ?ко по вÑ?ички въпроÑ?и.

С новите технологични откритиÑ? в облаÑ?тта на електронниÑ? подпиÑ? и Ñ?ензорните компютри, хората могат да глаÑ?уват без опаÑ?ениÑ?, че нÑ?кой друг може да Ñ?е възползва от личното им право на глаÑ?. По този начин на правителÑ?твото ще Ñ?е даде възможноÑ?Ñ‚ да прилага иÑ?тинÑ?ките желаниÑ? и избор на народа.

При ИÑ?ократиÑ? правителÑ?твата вÑ?е повече и повече ще Ñ?е превръщат в реална изпълнителна влаÑ?Ñ‚. Вече нÑ?ма да има политици, които казват: “ вÑ?рвам, че това е най-доброто за Ñ?транатаâ€?. При ИÑ?ократиÑ? правителÑ?твата ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да правÑ?Ñ‚ това, което избирателите вÑ?рват, че е най-добро за Ñ?траната. Ð?ека не забравÑ?ме, че демократично избраните управлÑ?ващи Ñ?е превръщат диктатори и ще продължават да Ñ?е превръщат в диктатори, защото Ñ?иÑ?темата им го позволÑ?ва. Ð? това е една от оÑ?новните човешки Ñ?лабоÑ?ти.

Read Next Ð?ужна е нова ИÑ?о-медиÑ?

Back to all chapters