Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?ужна е нова ИÑ?о-медиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?Ñ?кой от радикалните промени, необходими, за да Ñ?тане възможно приложението на ИÑ?ократиÑ?, Ñ?а в начина по който Ñ?а организирани медиите днеÑ?. СредÑ?твата за оÑ?ведомÑ?ване Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъдат задължени безприÑ?траÑ?тно да излагат вÑ?ички “заâ€? и “противâ€? Ñ?прÑ?мо новите проекто закони и нормативни актове. Ð’Ñ?ички предложениÑ? за промени в законите Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е предÑ?тавÑ?Ñ‚ от медиите по точен и неподвеждащ начин. Хората Ñ‚Ñ€Ñ?бва да имат възможноÑ?Ñ‚ да Ñ?лушат или гледат безприÑ?траÑ?тни диÑ?куÑ?ии на Ñ?пециалиÑ?тите по вÑ?ички въпроÑ?и. Така вÑ?еки гражданин ще може Ñ?ам да реши какво да подкрепи или да не подкрепи.

При едно широко безприÑ?траÑ?тно медийно отразÑ?ване на мнениÑ?та и Ñ?ъветите на Ñ?пециалиÑ?тите, вÑ?еки Ñ?ам ще може да реши за Ñ?ебе Ñ?и каква позициÑ? да заеме. ТрÑ?бва да Ñ?е Ñ?ложи край на порочната практика, при коÑ?то една медиÑ? е изцÑ?ло за или изцÑ?ло против дадена политичеÑ?ка идеÑ? и оказва влиÑ?ние върху милиони хора, които Ñ?лушат, гледат или четат публикации./ вж. ИÑ?о-медиÑ? за повече подробноÑ?ти/

Read Next СпоÑ?обен ли е вÑ?еки човек да взима решениÑ? по вÑ?еки въпроÑ??

Back to all chapters