Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
СпоÑ?обен ли е вÑ?еки човек да взима решениÑ? по вÑ?еки въпроÑ?? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Има оÑ?нованиÑ? нÑ?кои да възразÑ?Ñ‚, че за да решаваш по определени въпроÑ?и е необходимо да притежаваш Ñ?пециализирани познаниÑ?. Такива например Ñ?а решениÑ?та, заÑ?Ñ?гащи Ñ?дреното въоръжаване, икономичеÑ?ката политика и др. Ð?о аз отново повтарÑ?м, че ако на хората Ñ?е предоÑ?тавÑ?Ñ‚ безприÑ?траÑ?тни и добре обоÑ?новани мнениÑ? на Ñ?пециалиÑ?ти, те ще могат Ñ?ами да вземат верните  решениÑ?. Още повече, че и политиците, натоварени Ñ?ÑŠÑ? законодателна влаÑ?Ñ‚, не Ñ?а Ñ?пециалиÑ?ти по вÑ?ички въпроÑ?и.

Ð?е е нужно хората да Ñ?а екÑ?перти, за да решават. Ð?е е нужно човек да знае как Ñ?е прави една машина, за да кара кола. Ð?е е нужно човек да може да управлÑ?ва Ñ?амолет, за да реши дали да пътува. Хората имат доÑ?татъчно разум Ñ?поÑ?обноÑ?ти, за да решават по Ñ?пециализирани въпроÑ?и, Ñ?лед като веднъж Ñ?а чули мнениÑ?та за и против на Ñ?амите Ñ?пециалиÑ?ти. Как ще Ñ?тава това, ще изÑ?Ñ?нÑ? по-къÑ?но в раздела ИÑ?о-медиÑ?.

Ð’Ñ?рвам, че по този начин вÑ?еки човек ще узрее доÑ?татъчно, за да решава правилно.  Ð?ко им Ñ?е даде възможноÑ?Ñ‚, гражданите ще Ñ?е развиÑ?Ñ‚, ще формират мнениÑ? и идеи. По-добре е те да допуÑ?нат грешка и да бъдат заÑ?егнати от поÑ?ледÑ?твиÑ?та, отколкото да бъдат заÑ?егнати от грешка, допуÑ?ната от Ñ‚Ñ?хно име, но от нÑ?кой друг. ДопуÑ?натата грешка, много по-леÑ?но ще  бъде коригирана в уÑ?ловиÑ?та на ИÑ?ократиÑ?.

ДоÑ?татъчно е да погледнем колко оÑ?тарели и погрешни Ñ?а нÑ?кои от днешните закони.  Защото ако един закон не обÑ?лужва нечий политичеÑ?ки интереÑ?и, никой не Ñ?и прави труда да го промени.

Read Next ОбщеÑ?твеноÑ?тта започва да взема решениÑ?та за вътрешната и външна

Back to all chapters