Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПолитичеÑ?ките предизборни обещаниÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

ПоÑ?ланиÑ?та Ñ?тават Ñ?Ñ?ни. Това което хората иÑ?кат, и от което Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚, е Ñ?вободата за пълно, а не извънредно  ÑƒÑ‡Ð°Ñ?тие в процеÑ?а на взимане на решениÑ?, каÑ?аещи Ñ?траната им, живота им, Ñ?вета.

Ð?аÑ?тъпи време националните парламенти да Ñ?е превърнат в иÑ?тинÑ?ки предÑ?тавители на народа и изпълнители на волÑ?та му. Тези инÑ?титуции Ñ‚Ñ€Ñ?бва да преÑ?танат да бъдат диктаторÑ?ки и да налагат на общеÑ?твото, онова което те Ñ?читат, че е от общеÑ?твен интереÑ?.

Read Next ПрофÑ?ъюзите

Back to all chapters