Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократични групи - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

С развитието и уÑ?ъвършенÑ?тването на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, меÑ?тните правителÑ?тва, училища, болници и Ñ‚.н. могат  да започнат да изиÑ?кват кворум от вÑ?ички заинтереÑ?овани лица. Ð?апример гражданите на дадена териториÑ? ще имат право да определÑ? училищната програма на училищата, покриващи тази териториÑ?. За изходна точка, разбира Ñ?е, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е взима нÑ?каква общонационална рамка.

Жителите на дадена териториÑ?, обÑ?лужвана от една болница, ще имат правото да определÑ?Ñ‚ практиките и процедурите, прилагани от тази болница. Ð?епрекъÑ?нато Ñ?таваме Ñ?видетели на това как политиките на подобни инÑ?титуции Ñ?е определÑ?Ñ‚ от хора, незаÑ?егнати от въпроÑ?ните политики. Политиките Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е определÑ?Ñ‚ от онези, които понаÑ?Ñ?Ñ‚ ефекта от Ñ‚Ñ?Ñ…. Принципът на ИÑ?ократиÑ? е единÑ?твениÑ?Ñ‚ начин да Ñ? поÑ?тигне това.

Read Next ПолитичеÑ?ката Ñ?цена: ИД /иÑ?о-депутати/ или ИК /иÑ?о-конгреÑ?мени/

Back to all chapters