Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ползите от незавиÑ?имите депутати - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ще Ñ?е избегне влиÑ?нието на групите за натиÑ?к, които налагат влиÑ?нието Ñ?и върху дадена партиÑ? или група. Примери за такова влиÑ?ние е конÑ?ервативната група и влиÑ?нието и върху КонÑ?ервативната партиÑ? през 1922, както и влиÑ?нието на ПрофÑ?ъюзите върху ЛейбъриÑ?тката партиÑ?. Друг пример Ñ?а бизнеÑ? групите, като тази на тютюневата индуÑ?триÑ?, коÑ?то дори е принуждавала миниÑ?три да Ñ?и подадат оÑ?тавките.

Подобна политичеÑ?ка реформа може да наÑ?ърчи отделни иÑ?о-депутати да възприемат нови идеи, да уÑ?етÑ?Ñ‚ Ñ?ебе Ñ?и като иÑ?тинÑ?ки народни предÑ?тавители. Строгото Ñ?ледване на дадена политичеÑ?ка линиÑ?, подчинÑ?ването на партийното ръководÑ?тво, президента или миниÑ?Ñ‚ÑŠÑ€-предÑ?едателÑ?, доказано води до олигархично диктаторÑ?ко управление под камуфлажа на демокрациÑ?та.

При новата Ñ?иÑ?тема ИÑ?ократиÑ?, това че дадена партиÑ? ще Ñ?печели или загуби глаÑ?ове, нÑ?ма да има ефект върху Ñ?траната. Партиите нÑ?ма да Ñ?е опитват да променÑ?Ñ‚ държавната политика, за да Ñ?печелÑ?Ñ‚ подкрепа, нито ще наÑ?ърчават националиÑ?тични дейÑ?твиÑ?, за да получат допълнителни глаÑ?ове. Ð?Ñ?ма да Ñ?е допуÑ?ка опаÑ?на патриотична риторика Ñ? фалшива пропаганда, за да Ñ?е Ñ?печели народна подкрепа за военни дейÑ?твиÑ? или други подобни. Защото ефектът от подобни дейÑ?твиÑ? днеÑ? резултира в това даден депутат да премине от подкрепата на едни крайни дейÑ?твиÑ? до тъкмо противоположни такива.

Read Next ИÑ?ократичен парламент – централен и меÑ?тен

Back to all chapters