Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Сега е времето - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

СиÑ?теми, които Ñ?а претендирали, че призовават за равенÑ?тво, като комуниÑ?тичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема например, Ñ?а Ñ?е оказвали Ñ?амо камуфлаж за прехвърлÑ?не на дикторÑ?ката влаÑ?Ñ‚ на партийните членове, на лидера и неговите приближени. Резултатът е бил замÑ?на на един диктатор Ñ? друг. Същото, разбра Ñ?е, но в по-Ñ?мекчена форма, Ñ?е Ñ?лучва и при демократичната Ñ?иÑ?тема.

Ð’Ñ?рвам, че при днешниÑ? напредък, иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема ще донеÑ?е хармониÑ? и ще Ñ?печели привърженици. ИÑ?ократиÑ? ще донеÑ?е щаÑ?тие, защото Ñ‚Ñ? наиÑ?тина е близка до човешката природа, до човешкиÑ? инÑ?тинкт за оцелÑ?ване и напредък, които тлаÑ?ка вÑ?ички ни напред и ни казва, че човек никога не може да бъде роб. ПодчинÑ?ването на волÑ?та на чужди желаниÑ? противоречи на човешката природа. ИÑ?ократиÑ? защитава идеÑ?та, че човешкиÑ?Ñ‚ дух не може никога да бъде подчинен на друг. ТÑ? Ñ?ъответÑ?тва на човешкиÑ? Ñ?тремеж към цÑ?лоÑ?Ñ‚, който от Ñ?воÑ? Ñ?трана изиÑ?ква уважение и зачитане незавиÑ?имо от раÑ?ата, религиÑ?та, цвета на кожата или финанÑ?овото положение.

Read Next ИÑ?ократиÑ? - мечта или реална възможноÑ?Ñ‚

Back to all chapters