Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
СиÑ?темите Ñ?а готови – времето е дошло - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?аÑ?тоÑ?щите политичеÑ?ки Ñ?иÑ?теми в западниÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ?а готови. Времето е дошло. СъÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ може да Ñ?е каже, че за демократичните държави директното преминаване към ИÑ?ократиÑ? ще бъде по-леÑ?но. Ð?о, бъдете внимателни. Бъдете внимателни затова как тези, които жадуват за абÑ?олютна влаÑ?Ñ‚, Ñ?лава и контрол, ще Ñ?е опълчат Ñ?рещу ИÑ?ократиÑ?. Сигурен Ñ?ъм, че вÑ?ички които имат какво да загубÑ?Ñ‚ по отношение на влаÑ?Ñ‚, Ñ?лава и икономичеÑ?ки придобивки ще Ñ?е борÑ?Ñ‚ по вÑ?еки възможен начин Ñ?рещу възприемането на ИÑ?ократиÑ?.

Read Next Против ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters