Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Против ИÑ?ократиÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Против ИÑ?ократиÑ? ще бъдат хората, които Ñ?е чувÑ?тват неÑ?игурни. Онези дребни души, които хранÑ?Ñ‚ в Ñ?ебе Ñ?и диктаторÑ?ки емоции. Макар и понÑ?кога изобщо да не получат доÑ?тъп до влаÑ?Ñ‚. Въпреки това те ще отÑ?тоÑ?ват докрай Ñ?иÑ?темата, коÑ?то им дава надежда нÑ?кой ден да получат абÑ?олютна олигархична Ñ?ила.

Тези хора Ñ?а леÑ?но различими. Това Ñ?а емоционално неÑ?табилни личноÑ?ти, които Ñ?е чувÑ?тват значими, единÑ?твено когато по един или друг начин имат възможноÑ?Ñ‚ да диктуват мнението Ñ?и на другите. Срещу ИÑ?ократиÑ? ще заÑ?танат тези хора, които тайно вътре в Ñ?ебе Ñ?и таÑ?Ñ‚ фашиÑ?тки илюзии, че имат божеÑ?твено право да управлÑ?ват и да налагат волÑ?та Ñ?и над другите. Те биха Ñ?е отказали от вÑ?ичко хубаво в живота Ñ?и, за да ръководÑ?Ñ‚ или Ñ?танат чаÑ?Ñ‚ от група, коÑ?то има доÑ?тъп до влаÑ?тта, заблуждавайки Ñ?ебе Ñ?и и другите, че го правÑ?Ñ‚ в името на дадена политичеÑ?ка доктрина, Ñ?оциалното равенÑ?тво, Ñ?праведливото разпределение на богатÑ?твото и Ñ‚.н.

Read Next Ð’ подкрепа на ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters