Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Кои ще бъдат първи - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

СъÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ наÑ?тоÑ?щите демократични държави имат извеÑ?тни предимÑ?тва. Може да Ñ?е каже, че те в голÑ?ма Ñ?тепен Ñ?а възприели идеÑ?та за “Ñ?поделÑ?неâ€? на влаÑ?тта. Въпреки това, аз вÑ?рвам, че те навÑ?рно определÑ?Ñ‚ политичеÑ?ките Ñ?и режими като демократични. Ð?аÑ?тоÑ?щите демократични Ñ?иÑ?теми имат оÑ?новите да преминат веднага към ИÑ?ократиÑ?. За това коÑ? държава ще го направи първа, на наÑ?тоÑ?щиÑ? момент можем Ñ?амо да предполагаме.

КоÑ? политичеÑ?ка партиÑ? ще приеме първа ИÑ?ократиÑ?? Колко нови партии ще възникнат под принципите на ИÑ?ократиÑ?? Колко от наÑ?тоÑ?щите партии, които ще Ñ?е противопоÑ?тавÑ?Ñ‚ на ИÑ?ократиÑ? ще оцелеÑ?Ñ‚? Ð?икой не е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да предположи. Това което аз Ñ?ÑŠÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ мога да предположа, че онези които приемат ИÑ?ократиÑ?, отделни индивиди или партии, ще оÑ?танат на политичеÑ?ката Ñ?цена. Онези, които Ñ?е противопоÑ?тавÑ?Ñ‚ на ИÑ?ократиÑ? риÑ?куват а загубÑ?Ñ‚ политичеÑ?киÑ? Ñ?татут, на които Ñ?е радват днеÑ?.

30 юни 2002  21:06ч

Read Next Защо днешните демокрации Ñ‚Ñ€Ñ?бва да преминат към ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters