Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?амалÑ?ващата разлика между противоположните политичеÑ?ки партии - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?иÑ?киÑ?Ñ‚ процент на глаÑ?уване в демократичните държави, в които глаÑ?уването не е задължително, е Ñ?видетелÑ?тво за разочарованието на хората. Избирателите знаÑ?Ñ‚, че незавиÑ?имо за кого глаÑ?уват, получавайки влаÑ?тта, техните избраници Ñ?коро забравÑ?Ñ‚ предизборните Ñ?и обещаниÑ?.  Свидетели Ñ?ме на Ñ?вÑ?Ñ‚, в които разликите между политичеÑ?ките партии Ñ?тават вÑ?е по-малко в името на борбата за Ñ?печелване на глаÑ?ове. Виждаме традиционно деÑ?ни партии да Ñ?е обÑ?вÑ?ват в защита на народа и да подкрепÑ?Ñ‚ политики на Ñ?екторите Ñ? ниÑ?ки доходи. Ð’ Ñ?ъщото време Ñ?ме Ñ?видетели на традиционно леви партии, които Ñ?е обÑ?вÑ?ват в подкрепа на бизнеÑ?а, обещават ниÑ?ки данъци и възможноÑ?ти за избÑ?гването им.

Ð?Ñ?ма нищо лошо в такива движениÑ? вÑ?трани от фанатичните крайноÑ?ти. Ð?Ñ?ма нищо лошо, ако такива движениÑ? Ñ?а открити и поÑ?ледователни. Ð?о иÑ?тината е, че те Ñ?е правÑ?Ñ‚ изцÑ?ло Ñ? пропагандна цел в уÑ?илиÑ?та на партиÑ?та да Ñ?печели повече глаÑ?ове. ИÑ?тината е, че партиите не Ñ?ледват обещаниÑ?та, направени Ñ? цел печалба на глаÑ?ове. Колкото повече подобни неща Ñ?е практикуват, толкова общноÑ?тта Ñ?е разочарова и изразÑ?ва протеÑ?та Ñ?и чрез отказ от глаÑ?уване. СвидетелÑ?тво за това е ниÑ?киÑ?Ñ‚ процент на глаÑ?уване.

Read Next Позорът на задължителното глаÑ?уване

Back to all chapters