Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Позорът на задължителното глаÑ?уване - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

СиÑ?теми, при които глаÑ?уването е задължително и подлежи на Ñ?анкции, направо ме отвращават. Такива Ñ?трани Ñ?а иÑ?тинÑ?ки позор за личната и човешка Ñ?вобода. Подобни регулации Ñ?а чиÑ?та проба злоупотреба Ñ? човешките права и Ñ?вободата на личен избор. Импозантни актове от този Ñ?орт Ñ?а иÑ?тинÑ?ки пример за пълно олигархично-диктаторÑ?ко поведение, при което нÑ?колко политици използват държавниÑ? закон, за да принудÑ?Ñ‚ общноÑ?тта да направи нещо. Подобни дейÑ?твиÑ? проÑ?то разкъÑ?ват вътрешниÑ? дух на човешката цÑ?лоÑ?Ñ‚ и индивидуална Ñ?вобода. Затова те не могат да бъдат наречени демократични дейÑ?твиÑ?. 

Как Ñ?меÑ?Ñ‚ да Ñ?е наричат демократи? Как Ñ?меÑ?Ñ‚ да Ñ?е наричат защитници на човешките права? Къде е Ñ?вободата на индивида да Ñ?ледва Ñ?обÑ?твените Ñ?и желаниÑ?? Къде е Ñ?вободата му да избира дали или да глаÑ?ува или не? ЦелиÑ?Ñ‚ Ñ?миÑ?ъл на демокрациÑ?та е в това хората да имат право на избор. Право да решават дали да упражнÑ?Ñ‚ правото Ñ?и на глаÑ? или не. ПоÑ?тановÑ?ването от закона, че този човек Ñ‚Ñ€Ñ?бва да отиде и да глаÑ?ува е Ñ?амо по Ñ?ебе Ñ?и погрешна интерпретациÑ? на демокрациÑ?та; злоупотреба Ñ? демократичните принципи.

Сперете политиците да злоупотребÑ?ват Ñ? желанието на хората да глаÑ?уват и хората Ñ?ами ще проÑ?вÑ?Ñ‚ това желание. Дайте на хората възможноÑ?Ñ‚ да глаÑ?уват по алтернативен начин от вÑ?Ñ?ка точка а Ñ?вета и те ще го правÑ?Ñ‚. И ако нÑ?кои не желаÑ?Ñ‚ да го правÑ?Ñ‚, нека бъде така. Ð?ко нÑ?кои предпочетат да Ñ?е въздържат от глаÑ?уване по даден въпроÑ?, Ñ‚Ñ?хно право е да го направÑ?Ñ‚. Това е техен избор. Човешко право е да избереш дали да глаÑ?уваш по даден въпроÑ? или не.

Read Next Вие можете да помогнете

Back to all chapters