Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Помогнете като направите ИÑ?ократиÑ? извеÑ?тна - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

РазпроÑ?транете идеÑ?та, учаÑ?твайте, помогнете по вÑ?еки начин, който ви хареÑ?ва. Още веднъж повтарÑ?м, че добър начин да помогнете е да оÑ?новете диÑ?куÑ?ионни групи. Може да бъде група от приÑ?тели, Ñ?ÑŠÑ?еди, Ñ?ъграждани. Ð?аправете го. Ð?е е нужно аз да учаÑ?твам. Ð?е бих могъл да го направÑ?. Ð?аправете така, че ИÑ?ократиÑ? да продължи да Ñ?е развива. Ð?е забравÑ?ите, че вашите предложениÑ? могат да бъдат вдъхновение за по нататъшното уÑ?ъвършенÑ?тване на Ñ?иÑ?темата. Точно по този начин Ñ?е е развил нашиÑ?Ñ‚ Ñ?вÑ?Ñ‚: вÑ?Ñ?ко поколение е доразвило идеите на предходното.

Убеден Ñ?ъм, че Ñ?иÑ?темата ИÑ?ократиÑ? може да докара до еуфориÑ? вÑ?еки народ. Да даде на вÑ?еки Ñ?трахотното уÑ?ещане, че той наиÑ?тина принадлежи на този народ, че е чаÑ?Ñ‚ от Ñ?ъбитиÑ?та, които Ñ?тават в Ñ?траната му и по Ñ?вета. Да получи удовлетворение, че Ñ?обÑ?твеното му мнение и глаÑ? Ñ?е зачитат. Ð?е бих Ñ?е учудил, ако в резултат преÑ?тъплениÑ?та и злоупотребита намалеÑ?Ñ‚, защото хората ще Ñ?е чувÑ?тват уважавани и зачитани. Хората ще Ñ?парат да чувÑ?тват, че вÑ?ичко им е «наложено», ще чувÑ?тват, че допринаÑ?Ñ?Ñ‚, и че принадлежат, че Ñ?а чаÑ?Ñ‚ от ежедневието на държавната и меÑ?тната влаÑ?Ñ‚.

Read Next ТърÑ?ете вината в Ñ?ебе Ñ?и, не в политиците

Back to all chapters