Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ТърÑ?ете вината в Ñ?ебе Ñ?и, не в политиците - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Ð?ай-чеÑ?тиÑ?Ñ‚ коментар днеÑ? е, че хората не вÑ?рват на политиците. Самите политици приемат, че хората не им вÑ?рват. Защо? Защото Ñ?лед като Ñ?а веднъж избрани, политиците започват да правÑ?Ñ‚ каквото Ñ?и иÑ?кат под предлог, че го правÑ?Ñ‚ за доброто на хората. Е, време е вече хората дапоемат контрол и Ñ?ами да решават кое е добро за Ñ‚Ñ?Ñ…. Време е да Ñ?прем да Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?им вината в политиците, като упражнÑ?ваме Ñ?обÑ?твениÑ? Ñ?и глаÑ? по въпроÑ?ите, които ни заÑ?Ñ?гат. Когато хората получат правото да учаÑ?тват директно във влаÑ?та, те нÑ?ма да могат да казват повече, че не вÑ?рват на политиците.

Read Next ПредÑ?вете правата Ñ?и

Back to all chapters