Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ПредÑ?вете правата Ñ?и - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

СекÑ?уалното, раÑ?ово, религиозно и Ñ?оциално равенÑ?тво, ще Ñ?е развиÑ?Ñ‚ напълно при ИÑ?ократиÑ?. Хората ще Ñ?е научат да бъдат равни, да уважават и зачитат желаниÑ?та и мнениÑ?та Ñ?и, незавиÑ?имо от положението, пола, раÑ?ата или религиÑ?та Ñ?и. Ð?ека Ñ?е огледаме наоколо и видим дали определени Ñ?оциални групи, като жените например, Ñ?е радват на равни права при наÑ?тоÑ?щата олигархично управлÑ?вана демократична Ñ?иÑ?тема.

При наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема, жените до неотдавна нÑ?маха дори право да глаÑ?уват. Ð’ нÑ?кои Ñ?трани те вÑ?е още нÑ?мат това право. Дори за най-развитите Ñ?трани не можем да кажем, че жените имат равен глаÑ? в управлението на Ñ?траната. Само Ñ?е огледйте наоколо и вижте Ñ?татиÑ?тиката. Колко жени членуват в парламента, конгреÑ?а или друг подобен орган? Колко Ñ?а жените премиери или президенти? Колко жени прдÑ?едателÑ?тват комиÑ?ии? Колко жени Ñ?а миниÑ?три или държавни Ñ?екретари? Колко жени Ñ?а поÑ?ланици?

Виждал Ñ?ъм жени, учаÑ?тващи в комиÑ?ии и  когато Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?е дейÑ?тва, те могат да надминат мнозина мъже по отношение на конÑ?труктивни нововъведениÑ? и положени уÑ?илиÑ?. Ð?е казвам, че вÑ?ички жени Ñ?а подходÑ?щи за лидери, но Ñ?ъщото Ñ?е отнаÑ?Ñ? и за мъжете. Ð?е казвам, че вÑ?еки е роден или е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да придобие  еднакво количеÑ?тво знаниÑ? и умениÑ?. Ð?о казвам, че вÑ?ички имат право да учаÑ?тват в начина, по които Ñ?е управлÑ?ва живота им.

Read Next Ð?е обвинÑ?вайте другите

Back to all chapters