Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?е обвинÑ?вайте другите - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Било то поради еÑ?теÑ?твото на човешката природа или култура, болшинÑ?твото от хора днеÑ? използват едно и Ñ?ъщо извинение за вÑ?еки провал: „не беше моÑ? грешкаâ€?, “не беше наша грешкаâ€?. Тези думи Ñ?е употребÑ?ват още по-чеÑ?то дори, когато Ñ?тава въпроÑ? за управлението на дадена Ñ?трана. До днеÑ? хората бÑ?ха убедени, че могат да Ñ?товарÑ?Ñ‚ вÑ?Ñ?ка вина на политиците. Този начин на миÑ?лене прави болшинÑ?твото от Ñ‚Ñ?Ñ… напълно безразлични и допринаÑ?Ñ? за изключително ниÑ?киÑ? процент на глаÑ?уване по време на избори в демократичните държави, в които глаÑ?уването не е задължително.

При ИÑ?ократиÑ? гражданите нÑ?ма да могат да използват извинението, че това не е Ñ‚Ñ?хна грешка; Ñ? други думи нÑ?ма да могат да Ñ?и измиват ръцете. ПрехвърлÑ?нето на отговорноÑ?тта  върху политиците или нÑ?кои друг нÑ?ма да бъде възможно. Хората ще разберат, че Ñ‚Ñ€Ñ?бва да упражнÑ?ват влаÑ?тта Ñ?и при взимане на решениÑ?, и че чаÑ?Ñ‚ от отговорноÑ?тта, по-точно цÑ?лата отговорноÑ?Ñ‚, ще бъде Ñ‚Ñ?хна. ОтговорноÑ?тта ще бъде наша, на глаÑ?уващите граждани, защото ние ще Ñ?ме чаÑ?Ñ‚ от управлението.

ДоÑ?тигането до този извод ще направи хората по-внимателни при вземането на решениÑ?. Те ще знаÑ?Ñ‚, че не могат вече да прехвърлÑ?Ñ‚ вината на политиците и ще започнат да Ñ?е отнаÑ?Ñ?Ñ‚ Ñ? повече внимание към въпроÑ?ите, изиÑ?кващи вниманието им. Тъй като политиците ще Ñ?танат Ñ?амо изпълнители на решениÑ?та на глаÑ?оподавателите, поÑ?ледните нÑ?ма да могат да продължат да прехвърлÑ?Ñ‚ вината върху нÑ?кой друг.

Read Next ИÑ?ократиÑ? и учаÑ?тието на отделниÑ? човек

Back to all chapters