Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИÑ?ократиÑ? и учаÑ?тието на отделниÑ? човек - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

При ИÑ?ократиÑ? вÑ?еки ще взима учаÑ?тие в управлението и това ще породи инициатива и уÑ?ещане за принадлежноÑ?Ñ‚. Ð’Ñ?еки отделен човек ще Ñ?е чувÑ?тва длъжен да взима по-голÑ?мо учаÑ?тие в общеÑ?твените дела, незавиÑ?имо дали Ñ?е отнаÑ?Ñ? за въвеждането на закони, почиÑ?тването на меÑ?тноÑ?тта, образователната, външната политика или друг въпроÑ?.

Хората ще Ñ?е чувÑ?тват чаÑ?Ñ‚ от Ñ?иÑ?темата, защото те ще Ñ?а Ñ?ъздателите на Ñ?иÑ?темата, онези които взимат решениÑ? за Ñ?иÑ?темата. Ето защо аз дълбоко вÑ?рвам и знаÑ?, че вие може да допринеÑ?ете, можете да учаÑ?твате Ñ? вашите миÑ?ли и идеи в уÑ?ъвършенÑ?тването на ИÑ?ократиÑ?. Можете да помогнете за ефективното, бързо и безконфликтно въвеждане и укрепване на иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема.

Read Next Възгледите Ñ?а Ñ?е променили и продължават да Ñ?е променÑ?Ñ‚

Back to all chapters