Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Възгледите Ñ?а Ñ?е променили и продължават да Ñ?е променÑ?Ñ‚ - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

За щаÑ?тие в днешното общеÑ?тво не вÑ?еки Ñ?е ръководи от алчноÑ?Ñ‚. Виждаме учители, които Ñ?а доволни от живота Ñ?и, макар да знаÑ?Ñ‚, че никога нÑ?ма да Ñ?танат мултимилионери. Виждаме други, както опитни така и неопитни Ñ?лужители и мениджъри, които пелечейки доÑ?татъчно, за да живеÑ?Ñ‚ прилично, Ñ?а доволни от работата Ñ?и и от приноÑ?а Ñ?и към общеÑ?твото. Виждаме фермерът, който работи на загуба. Ð?ко този човек предложи труда Ñ?и на пазара на труда, той би могъл да печели много по-добре, но въпреки това Ñ?и оÑ?тава фермер, защото това му хареÑ?ва.

Виждаме медицинÑ?ките Ñ?еÑ?три, които работÑ?Ñ‚ изумително дълги чаÑ?ове, ограничават личното Ñ?и Ñ?вободно време и удоволÑ?твиÑ?, в Ñ?лужба на онези, които Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚. Светът Ñ?е е променил; възгледите Ñ?а Ñ?е променили и продължават да Ñ?е променÑ?Ñ‚ да Ñ?е. След като веднъж Ñ?е почувÑ?тваме Ñ?игурни и защитени, ние ще продължим да Ñ?е развиваме, без да бъдем ръководени от алчноÑ?Ñ‚.

Въпреки непрекъÑ?натите твърдениÑ? на медийте, които днеÑ? Ñ?е Ñ?ÑŠÑ?тезават да ни шокират, за да привлекат вниманието, въпреки ужаÑ?ните неща които Ñ?е Ñ?лучват, аз вÑ?рвам, че Ñ?ветът днеÑ? е по-добър от преди. Въпреки приÑ?ъщите ни човешки неÑ?ъвършенÑ?тва, ние Ñ?ме Ñ?ъумели да направим живота Ñ?и по-цивилизован и по-леÑ?ен. Светът Ñ?е е развил и бързо Ñ?е отдалечава от  принципите на егоизма, Ñ?ебелюбието и личниÑ? интереÑ?; далече от принципа «Ñ?амо Ñ?илните оцелÑ?ват». Ñ?ветът бързо Ñ?е доближава до общите интереÑ?и, Ñ?поделÑ?нето на ценноÑ?ти, уважението и зачитането правата на другите.

Това е точната причина, поради коÑ?то нова Ñ?иÑ?тема като ИÑ?ократиÑ? Ñ?тава Ñ?пешно необходима; нова Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да отговарÑ? на формиращото Ñ?е поведение на днешното и бъдещите поколениÑ?; Ñ?иÑ?тема коÑ?то да подхожда на общото поведение, на поведението на загриженоÑ?Ñ‚ към оÑ?таналите, незавиÑ?имо дали те Ñ?а от Ñ?ъщото положение, раÑ?а, националноÑ?Ñ‚ и религиÑ?.

Read Next ПътÑ?Ñ‚ напред. Приближаването към глобална ИÑ?ократиÑ?

Back to all chapters