Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ФобиÑ? от глобализма или фобиÑ? от контрола - ЧаÑ?Ñ‚ 2 ПолитичеÑ?ка ИÑ?ократиÑ?. Крайната Ñ?иÑ?тема за Ñ?оциално управление

Приканвам тези антиглобалиÑ?ти да помиÑ?лÑ?Ñ‚ още веднъж преди да Ñ?е опълчат Ñ?рещу глобализациÑ?та. От глобализациÑ?та ли Ñ?е Ñ?трахуват в дейÑ?твителноÑ?Ñ‚ или от глобалната манипулациÑ?. Ð?аиÑ?тина ли Ñ?а против глобалното Ñ?ътрудничеÑ?тво и развитие? Или Ñ?а против използването на глобализациÑ?та като прикритие за директно и индиректно налагане на влаÑ?тта на нÑ?колкото могъщи днеÑ? държави и организации.

ИÑ?ократиÑ? може и ще облекчи тези Ñ?трахове. Защото глобалното прилагане на ИÑ?ократиÑ? ще елиминира възможноÑ?тта от прÑ?ко или непрÑ?ко налагане на влиÑ?нието на една Ñ?упер-Ñ?ила. При глобалната ИÑ?ократиÑ? глобалниÑ?Ñ‚ гражданин ще има право да взима решениÑ?. МеÑ?тните и държавни правителÑ?тва ще бъдат проÑ?то изпълнители на желаниÑ?та на глобалниÑ? гражданин.

Държавните връзки вÑ?е повече Ñ?е превръщат в отношениÑ? между хора, отколкото в отношениÑ? между държави. ОбщеÑ?твото бързо Ñ?е мобилизира и принуждава държавите да Ñ?ледват неговите принципи и поведение. Ð’Ñ?е още обаче ни предÑ?тои да извървим дълъг път. Ð?ай-малко защото процеÑ?ÑŠÑ‚ е започнал от дъното /от хората/ и върви нагоре към върха. ИÑ?ократиÑ? може значително да го уÑ?кори.

Въпреки, че липÑ?ва единен международен закон, такъв Ñ?ъщо започва да Ñ?е Ñ?ъздава. Виждаме как ефектът от Ñ?ъвмеÑ?тната борба Ñ? трафика Ñ? наркотици и международната преÑ?тъпноÑ?Ñ‚ Ñ?тава по-ефективна Ñ? вÑ?еки изминал ден. Доброволни организации като тези екологичните групи започват вÑ?е повече да влиÑ?Ñ?Ñ‚ върху политиката на редица Ñ?трани. МедицинÑ?ки организации от целиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ Ñ?е обединÑ?ват, за да Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ лек Ñ?рещу различни болеÑ?ти.

Считам за необходим прегледа на глобалниÑ? аÑ?пект на ИÑ?ократиÑ? и ще го направÑ? в поÑ?ледната глава на книгата "Глобалната ИÑ?ократиÑ?".

Read Next МонархиÑ?та

Back to all chapters