Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Как да доÑ?тигнем иÑ?о-икономиката - нÑ?кои миÑ?ли - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Ð’ бъдеще време ще Ñ?танем Ñ?видетели на това как потребителите ще решават дали даден Ñ?упермаркет ще Ñ?ъщеÑ?твува на Ñ‚Ñ?хната териториÑ? или не, и то при напълно Ñ?вободен локален, национален и глобален пазар. Ð’ бъдеще време ще Ñ?танем Ñ?видетели на това как фикÑ?ираните или плаващи маржове на печалбата ще Ñ?е договарÑ?Ñ‚ Ñ?ъвмеÑ?тно между потребители, доÑ?тавчици и производители. При вÑ?е това търговците ще Ñ‚Ñ€Ñ?бва да уважават потребителÑ? и да му предлагат по-ниÑ?ки крайни цени.

Read Next Съдружие между потребители и предприемачи

Back to all chapters