Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Пазарната намеÑ?а не е монопол - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

ПравителÑ?твата нÑ?мат монопол в разрушителната пазарна намеÑ?а. ЕкÑ?тремиÑ?тките дейÑ?твиÑ? на профÑ?ъюзите от времето преди новите законови регулации Ñ?а Ñ?ъщо пример за пазарна намеÑ?а. Кой плаща цената за тези намеÑ?и? Обикновените граждани.

Причината за вредната намеÑ?а може понÑ?кога да бъде комбинациÑ? от политичеÑ?ки  и икономичеÑ?ки причини. Ð?амеÑ?а на Ñ?вободниÑ? пазар, повлиÑ?на от малцина. СлучаÑ?Ñ‚, за който веднага Ñ?е доÑ?ещам, е този при който Тони Блеър Ñ?прÑ? либерализирането на пазара на Ñ?тари автомобили, зарад заплахи от Ñ?трана на Ñ?понÑ?ките гиганти като Тойота и Ð?иÑ?ан да премеÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ продукциÑ?та Ñ?и от Ñ?траната.

Ð’ резултат вмеÑ?то пазарът да Ñ?е отвори за Ñ?вободен вноÑ? на Ñ?тари и нови коли, беше въведена квота, ограничаваща вноÑ?а, оÑ?ъщеÑ?твÑ?ван от лица извън завода производител до 50 броÑ? от модел на година за новите автомобили и пълно ограничение за вноÑ?а на Ñ?тари автомобили. Очевиден Ñ?лучай на нарушение на Ñ?вободата на индивида. Очевиден Ñ?лучай на нарушаване на пазарната конкуренциÑ?. Очевиден Ñ?лучай на правителÑ?твена политико-икономичеÑ?ка намеÑ?а. Очевиден Ñ?лучай на отрицателна правителÑ?твена пазарна намеÑ?а, коÑ?то доведе до изкуÑ?твено виÑ?оки цени на автомобилната индуÑ?триÑ? в кралÑ?твото.

Жертва, както винаги, е потребителÑ?Ñ‚ и широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚. Ð?нглийÑ?киÑ?Ñ‚ потребител е наказан и принуден да заплаща по-виÑ?оки цени в Ñ?равнение Ñ? европейÑ?ките Ñ?и Ñ?ÑŠÑ?еди, дори за коли, произвеждани във ВеликобританиÑ?.  ПредÑ?тавете Ñ?и какво би Ñ?танало, ако хората имаха право да решат дали пазарниÑ?Ñ‚ вноÑ? да бъде Ñ?вободен или не. Едно иÑ?о-икономичеÑ?ко решение в ръцете на народа. Дали този народ би глаÑ?увал Ñ?рещу Ñ?обÑ?твените Ñ?и Ñ?редÑ?тва?

Read Next Пазарна намеÑ?а на международната Ñ?цена

Back to all chapters