Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Както Ñ?ме Ñ?е уверили, не Ñ?ъщеÑ?твува такова нещо като Ñ?вободен пазар - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

“Свободнатаâ€? пазарна търговиÑ? е контролирана както в Ñ‚.нар централизирани икономики като Китай, така и в Ñ‚.нар Ñ?вободни икономики. Така е и в напредналите западни държави, и в развиващите Ñ?е азиатÑ?ки Ñ?трани, и в изоÑ?таналите. Ð?едоÑ?татъците на капиталиÑ?тичеÑ?ката или Ñ?вободна пазарна Ñ?иÑ?тема, винаги ще изиÑ?кват нÑ?каква форма на пазарна намеÑ?а. Важното е да направим разграничение между оздравителна и разрушителна намеÑ?а. От значение е да наÑ?ърчим оздравителната и да ограничим разрушителната, политичеÑ?ки ръководена, оÑ?нована на лични интереÑ?и намеÑ?а, коÑ?то в икономичеÑ?ко отношение винаги ще бъде катаÑ?трофална.

1 октомври 2002, 23:55ч

2 октомври 2002, 23:02ч

13 октомври 2002, 23:25ч

30 април 2004, 00:40ч

Read Next ИкономичеÑ?ките колонии Ñ?рещу икономичеÑ?ките колонизатори – борбата за иÑ?о-икономика

Back to all chapters