Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 10-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобализациÑ? Ñ?рещу меÑ?тни практики - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Вече виждаме малки признаци на измеÑ?тване на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето. ВиÑ?оките цени в ЯпониÑ? доведоха до определен Ñ?пад на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето и Ñ?рив на финанÑ?овиÑ? пазар. Спадналото доверие на потребителите принуди Ñ?понÑ?ката икономика, наричана доÑ?коро икономика-чудо, не проÑ?то да падне на колене, но направо да Ñ?е търкалÑ? по земÑ?та.

Стигна Ñ?е до невероÑ?тната Ñ?итуациÑ?, при коÑ?то за да Ñ?ъживи икономиката, държавата дори предлагаше пари в брой на гражданите, за да пазаруват. СитуациÑ?, коÑ?то принуди нÑ?кои от Ñ?понÑ?ките мултинационални компании да изоÑ?тавÑ?Ñ‚ традиционните Ñ?и ценноÑ?ти до такава Ñ?тепен, че те дори назначиха американÑ?ки мениджъри. Точно обратна политика на тази, при коÑ?то Ñ?понците изнаÑ?Ñ?ха мениджърÑ?ки и производÑ?твени умениÑ?.

Read Next ИзноÑ? на евтини природни реÑ?урÑ?и

Back to all chapters