Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ИзноÑ? на евтини природни реÑ?урÑ?и - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

ИзноÑ?ÑŠÑ‚ на евтини природни реÑ?урÑ?и към напредналите икономики Ñ? виÑ?око потребление може да продължи Ñ?амо, докато потребноÑ?тите на поÑ?ледните бъдат задоволени. ТърÑ?енето ще Ñ?е покачва, а Ñ?лед това Ñ€Ñ?зко ще падне. Резултатът ще бъде катаÑ?трофален за изнаÑ?Ñ?щите държави. КлаÑ?ичеÑ?ки пример тук е този Ñ?ÑŠÑ? Ñ?томанената индуÑ?триÑ? на ЯпониÑ?. Ð’ продължение на 30 години чрез Ñ?пециални договори по-голÑ?мата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?понÑ?ката Ñ?томана Ñ?е изнаÑ?Ñ?ше за СÐ?Щ. Ð?мерика купуваше Ñ?томаната на изключително ниÑ?ки цени, което оÑ?тавÑ?ше ЯпониÑ? Ñ? погрешното впечатление, че Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето нÑ?ма да Ñ?пре никога. Веднага щом СÐ?Щ изгради цÑ?лата Ñ?и инфраÑ?труктура Ñ? евтината Ñ?понÑ?ка Ñ?томана, Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето Ñ?екна изведнъж. ОÑ?новниÑ?Ñ‚ потребител на Ñ?понÑ?ка Ñ?томана изведнъж преÑ?тана да Ñ?ъщеÑ?твува.

Ð’ Ñ?ъчетание Ñ?  намаленото Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?ене от Ñ?трана на СÐ?Щ, Ñ?понÑ?ката Ñ?томанена индуÑ?триÑ? получи и втори удар. СÐ?Щ наложи вноÑ?ни мита на Ñ?понÑ?ката Ñ?томана, за да защити домашната Ñ?и продукциÑ?. Така по трудниÑ? път ЯпониÑ? Ñ?е учи и опитва бързо да разшири броÑ? на потребителите Ñ?и, а не да разчита на една или на група от икономики за изноÑ?а на Ñ?понÑ?ки продукти и уÑ?луги. Това ще донеÑ?е много изгоди и на други икономики по Ñ?вета. Ще повтори ли ЯпониÑ? грешката Ñ?и отново? Или ще тръгне към глобален иÑ?о-икономичеÑ?ки модел?

Read Next ЕкÑ?порт на евтини Ñ?токи

Back to all chapters