Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
МакÑ?имизиране на печалбата Ñ?рещу Ñ?оциални ценноÑ?ти - ЧаÑ?Ñ‚ 3 ИÑ?о - Икономика/ИÑ?ократична Икономика

Много топ икономиÑ?ти и финанÑ?ови Ñ?пециалиÑ?ти продължават да ни повтарÑ?Ñ‚, че макÑ?имизирането на печалбата е оÑ?новната цел на отворениÑ? пазар. Това поведение Ñ?ледва диктата на личната полза. Въпреки това многократно е доказвано, че макÑ?имизирането на печалбата не Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде водеща цел. Има доÑ?та други възможноÑ?ти. Социалните ценноÑ?ти не могат да бъдат измервани Ñ? парични Ñ?тойноÑ?ти. Отказвам да приема, че не Ñ?ъщеÑ?твува друг измерител на щаÑ?тието и уÑ?пеха, различен от парите.

Ð’Ñ?рвам, че еуфоричното чувÑ?тво, което може да бъде извлечено от Ñ?оциално управленÑ?ката Ñ?иÑ?тема ИÑ?ократиÑ? и иÑ?о-икономика ще донеÑ?ат иÑ?тинÑ?ко щаÑ?тие на вÑ?ички граждани. Между макÑ?имизирането на печалбата и Ñ?оциалните ценноÑ?ти може да бъде открит баланÑ?, но Ñ?амо, когато хората, чийто живот е заÑ?егнат от този баланÑ?, Ñ?а ангажирани в процеÑ?а за взимане на решение; когато широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚ решава, отноÑ?но онова, което заÑ?Ñ?га живота й. Когато широката общеÑ?твеноÑ?Ñ‚ започне да зачита мотивите  за печалба на бизнеÑ?а. Когато бизнеÑ?ÑŠÑ‚ и общеÑ?твото започнат взаимно да уважават правата Ñ?и.

Това може да Ñ?е Ñ?лучи Ñ?амо при принципите на ИÑ?ократиÑ? и иÑ?о-икономика. Може да Ñ?е каже, че конкуренциÑ?та ще нараÑ?не, защото при иÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, Ñ‚Ñ? ще вземе под внимание не Ñ?амо крайниÑ? потребител, но и не-потребителÑ?, и въобще цÑ?лата общеÑ?твеноÑ?Ñ‚. Ð?апример Ñ?видетели Ñ?ме на конкуренциÑ?та между органичната и неорганична храна. Предполага Ñ?е, че производителите на органична храна взимат под внимание  ценноÑ?тите, грижите и здравето на потребителÑ?.

Read Next Ð?апредналите икономики – мултинационално и глобално равновеÑ?ие

Back to all chapters