Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобалната политичеÑ?ка арена - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð’Ñ?ички днеÑ? говорÑ?Ñ‚ за формиращата Ñ?е глобална икономика. РÑ?дко Ñ?е Ñ?поменава за формиращото Ñ?е глобално общеÑ?тво. Ð? точно там Ñ‚Ñ€Ñ?бва да Ñ?ÑŠÑ?редоточим вниманието Ñ?и. Ð?ужно е да Ñ?е фокуÑ?ираме върху глобалното общеÑ?тво, което Ñ?е формира в момента от отделни индивиди, доброволни организации, търговÑ?ки Ñ?дружениÑ?, правителÑ?тва и регионални организации. Без Ñ?ъщеÑ?твуването на глобално човешко общеÑ?тво, никога нÑ?ма да е възможно изграждането на Ñ?табилна глобална икономика.

ГоворÑ? за глобално човешко общеÑ?тво, защото Ñ?ме Ñ?викнали, когато говорим за глобализациÑ?та, винаги да имаме предвид глобалниÑ? пазар, глобалната икономика, глобалната търговиÑ?, финанÑ?овите Ñ?делки. ЧовечеÑ?твото изглежда забравÑ? или пренебрегва най-важниÑ? фактор за глобализациÑ?та – формирането на глобално общеÑ?тво. Ð?е е трудно да докажем това. Вижте медиите – от веÑ?тниците и Ñ?пециализираните Ñ?пиÑ?аниÑ?, до телевизионните новини, документалните филми и Интернет – навÑ?Ñ?къде Ñ?е диÑ?кутират вÑ?ички фактори за глобалното общеÑ?тво, оÑ?вен човешкиÑ?Ñ‚.

Ð?о точно глобалната икономика и пазарната търговиÑ? Ñ?а факторите, които ще ни отведат, незавиÑ?имо дали го желаем, до човешкиÑ? фактор на глобалното общеÑ?тво. Без развитие на глобалната икономика, не би могло да Ñ?е Ñ?тигне до повишаване на глобалниÑ? Ñ?тандарт на живот. Без напредъка на глобалната икономика, болшинÑ?твото от глобалното общеÑ?тво ще бъде обречено на безнадеждно Ñ?традание. Затова нашето внимание Ñ‚Ñ€Ñ?бва да бъде наÑ?очено оÑ?новно към човешкиÑ? фактор на глобализациÑ?та, а Ñ?лед това към икономичеÑ?киÑ? и оÑ?таналите фактори.

След като веднъж обърнем внимание, ще уÑ?тановим, че глобалното общеÑ?тво е наиÑ?тина в процеÑ? на формиране. УÑ?тановили този факт, ще проумеем, че е необходима глобална политичеÑ?ка и Ñ?оциално управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема. Ð?икоÑ? от Ñ?ега Ñ?ъщеÑ?твуващите Ñ?иÑ?теми не е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да Ñ?лужи на такова глобално общеÑ?тво. Глобалната ИÑ?ократиÑ? предлага решение. ТÑ? е оÑ?новата, върху коÑ?то глобалната Ñ?иÑ?тема, може да бъде поÑ?троена и да ноÑ?и полза на вÑ?ички.

Read Next Какво е глобалната ИÑ?ократиÑ??

Back to all chapters