Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?аÑ?тоÑ?щите заплахи пред глобалната икономика - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ПолитичеÑ?ката и икономичеÑ?ката Ñ?иÑ?тема винаги вървÑ?Ñ‚ ръка за ръка. Светът е Ñ?тавал Ñ?видетел на големи разрушениÑ? - катаÑ?трофи, в които Ñ?а умирали милиони, а коренът е бил проÑ?то финанÑ?ова криза. Ð’ нÑ?кои Ñ?лучаи подобни катаÑ?трофи Ñ?а били причинÑ?вани от финанÑ?ов колапÑ? и Ñ?а водили до най-болезнени брожениÑ? и радикални промени в иÑ?ториÑ?та на човечеÑ?твото. Пример за това може да бъде Втората Световна Война, коÑ?то в крайна Ñ?метка е породена от финанÑ?овиÑ? колапÑ? на германÑ?ката пазарна Ñ?иÑ?тема. Добре извеÑ?тен факт е, че колапÑ?ÑŠÑ‚ на немÑ?ката икономика води до катаÑ?трофа и неÑ?табилноÑ?Ñ‚, които на Ñ?вой ред Ñ?тават причина за идването на Хитлер на влаÑ?Ñ‚.

Ð’ това отношение твърдениÑ?та на Джордж СороÑ? Ñ?а абÑ?олютно верни и в двете поÑ?оки - както по отношение на времето, така и по отношение на причината; както за миналото, така и за бъдещето. Ð?бÑ?олютното разчитане на пазарните Ñ?или или прекалената намеÑ?а и игра Ñ? Ñ‚Ñ?Ñ…, могат да бъдат причина за катаÑ?трофа. Човешкото общеÑ?тво е преживÑ?ло миналото и е платило виÑ?ока цена и непоноÑ?има болка. Ð?ека внимаваме в бъдеще, за да избегнем подобни катаÑ?трофи. Ð?ека Ñ?е поучим от миналото и избегнем допуÑ?кането на Ñ?ъщите грешки.

Read Next ГлобалниÑ?Ñ‚ проблем днеÑ?

Back to all chapters