Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобалниÑ?Ñ‚ проблем днеÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?Ñ?ма да преувелича, ако кажа, че една финанÑ?ова криза е в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да помете глобалниÑ? отворен пазар и Ñ?амата капиталиÑ?тичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, каквато Ñ? познаваме днеÑ?. Както знаем, това Ñ?е е Ñ?лучвало преди. И затова човечеÑ?твото днеÑ?, повече от вÑ?Ñ?кога, Ñ?е нуждае от концепциÑ? за отвореното общеÑ?тво. Проблемът, пред който Ñ?ме изправени днеÑ? е, че Ñ?е опитваме да поÑ?троим глобална икономика, без да имаме Ñ?ъответÑ?тваща Ñ?оциално-управленÑ?ка политичеÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да подкрепи подобни глобални измерениÑ?.

За да можем наиÑ?тина да Ñ?табилизираме и регулираме една глобална икономика, Ñ?е нуждаем от нÑ?какъв вид глобална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема за взимане на решениÑ?. Ð?акратко, нуждаем Ñ?е от подкрепата на глобалното общеÑ?тво. Тук точно Ñ?е намеÑ?ва глобалната ИÑ?ократиÑ?. ИÑ?ократиÑ? е новата глобална общеÑ?твено управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то ще позволи взимането на глобални политичеÑ?ки решениÑ?, Ñ?лужещи на нуждите на глобалната икономика, като в Ñ?ъщото време Ñ?лужат на нуждите на иÑ?тинÑ?ки отвореното глобално общеÑ?тво.

Може да Ñ?е каже, че Ñ?е нуждаем от политико-Ñ?оциална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема, коÑ?то да Ñ?инхронизира националните и международни Ñ?оциални управлениÑ? и Ñ?ъответните им политики. Това не може да е нищо друго оÑ?вен глобалната иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема. Ð?ие Ñ?е приближаваме бързо до глобално общеÑ?тво Ñ? глобална икономика. Ð? това общеÑ?тво Ñ?е нуждае от универÑ?ални ценноÑ?ти, които да го обединÑ?ват. ИÑ?ократичната Ñ?иÑ?тема, чийто принципи Ñ?е прилагат на вÑ?ички нива, отговарÑ? на тези уÑ?ловиÑ?. Ð?аÑ?тоÑ?щото Ñ?оциално управление на предÑ?тавителната демокрациÑ? Ñ?тава вÑ?е по-неÑ?ъвмеÑ?тимо Ñ? глобалното общеÑ?тво и оÑ?обено Ñ? глобализациÑ?та.

Read Next Глобо-фобиÑ? или фобиÑ? от глобален икономичеÑ?ки империализъм

Back to all chapters