Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобална хармонизациÑ? и ролÑ?та на СÐ?Щ - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

С превръщането на глобалната хармонизациÑ? в реалноÑ?Ñ‚, на нито една отделна Ñ?трана нÑ?ма да й Ñ?е налага да поема отговорноÑ?тта да бъде Ñ?ветовен полицай или финанÑ?иÑ?Ñ‚. По наÑ?тоÑ?щем на СÐ?Щ им Ñ?е налага или дори можем да кажем, че Ñ?а принудени да изпълнÑ?ват ролÑ?та на Ñ?ветовен пазител на реда. От Европа до Ð?зиÑ? и вÑ?Ñ?ко кътче на Ñ?вета Ñ?траните Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?Ñ?Ñ‚ помощта и намеÑ?ата на Ð?мерика за решаване на локалните и регионалните Ñ?и проблеми. Ð?мерика не беше Ñ?клонна да учаÑ?тва във Втората Световна Война. Британците, руÑ?наците и други Ñ?трани Ñ? умолÑ?ваха да им Ñ?тане Ñ?ъюзник. Без помощта на Ð?мерика кой знае дали днеÑ? нÑ?маше да имаме немÑ?ки имена. И въпреки това вмеÑ?то да бъде обичана навÑ?Ñ?къде по Ñ?вета, Ð?мерика е мразена точно заради тази й ролÑ?.

Read Next Какво пчели и какво губи СÐ?Щ

Back to all chapters