Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Вътрешните принципи и политики противоречат на външните принципи и политики - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?аÑ?тоÑ?щата Ñ?вободна международна Ñ?иÑ?тема позволÑ?ва и понÑ?кога дори подтиква СÐ?Щ и други водещи Ñ?трани да Ñ?е държат в противоречие Ñ? вътрешните Ñ?и принципи. Ð?апример Съединените Щати бÑ?ха Ñ?ред единÑ?твените Ñ?едем Ñ?трани, които глаÑ?уваха Ñ?рещу международниÑ? Съдебен КодекÑ?. Причината беше неÑ?ъглаÑ?ието на американÑ?ките военни да преминат под международна юриÑ?дикциÑ?та. Другите Ñ?трани, които глаÑ?уваха  Ñ?рещу КодекÑ?а бÑ?ха Китай, Ирак, Израел, ЛибиÑ?, Катан и Йемен.

Почти вÑ?ички те Ñ?а Ñ?трани, Ñ?рещу чийто диктаторÑ?ки режими Ñ?е бори СÐ?Щ. Каква ирониÑ?. Тогавашните правителÑ?тва и управлÑ?ващи на тази група Ñ?трани предпочетоха да игнорират глобалните правила за ангажираноÑ?Ñ‚ и международниÑ? Съдебен кодекÑ?. Ð’Ñ?рвам, че подобни дейÑ?твиÑ? Ñ?а наиÑ?тина тъжен пример за Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?нието на днешното общеÑ?тво. Затова имаме много за преодолÑ?ване като жители на този Ñ?вÑ?Ñ‚.

При наÑ?тоÑ?щите Ñ?оциално-управленÑ?ки Ñ?иÑ?теми, незавиÑ?имо дали Ñ?а демократични или не, Ñ?траните Ñ?а изградили практика да диктуват външната Ñ?и политика на база на вътрешни Ñ?ъображениÑ?: понÑ?кога Ñ? намерение да угодÑ?Ñ‚ и въздейÑ?тват на избирателите Ñ?и; друг път пренебрегвайки изцÑ?ло Ñ?обÑ?твените Ñ?и граждани. Малък пример тук е преувеличеното ембарго върху Куба от Ñ?трана на СÐ?Щ, което Ñ?поред нÑ?кои има за цел да направи доволни кубинÑ?ките граждани на Флорида. Така че, нÑ?ма нужда да поÑ?очваме много примери от много Ñ?трани, които ежедневно практикуват подобно поведение.

Read Next Ð?ад закона

Back to all chapters