Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Вече не - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

При глобалната ИÑ?ократиÑ? глобалниÑ?Ñ‚ гражданин ще може да Ñ?е радва на Ñ?иÑ?тема и влаÑ?Ñ‚, Ñ? коÑ?то той ще може да упражнÑ?ва политичеÑ?ки контрол върху управлÑ?ващите. ИÑ?ократиÑ? полага оÑ?новите за мобилизациÑ? на общеÑ?твото, така че то да наÑ?тоÑ?ва за промени в поведението на държавите по отношение на Ñ?обÑ?твените им граждани и глобалните граждани, извън границите на отделната държава. ИÑ?ократиÑ? предлага иÑ?тинÑ?ка база за Ñ?меÑ?ване на общеÑ?твото в хармонична глобално-Ñ?оциална управленÑ?ка Ñ?иÑ?тема; Ñ?иÑ?тема, при коÑ?то реалните желаниÑ? на хората ще направлÑ?ват живота им.

Read Next Международните дела и политики: как?

Back to all chapters