Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 13-8-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Ð?лтернативата може да бъде ужаÑ?на - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?з живеÑ? в Ñ?вÑ?Ñ‚, където при липÑ?ата на ефективна глобална организациÑ?, не Ñ€Ñ?дко Ñ?илните злоупотребÑ?ват Ñ?ÑŠÑ? Ñ?лабите. Въпреки това аз изпитвам ужаÑ? от идеÑ?та за Ñ?вÑ?Ñ‚, където наÑ?тоÑ?щите Ñ?уперÑ?или, играещи ролÑ?та на глобални полицаи, откажат да го правÑ?Ñ‚. Ð’Ñ?рвам че, това е най-доброто при наÑ?тоÑ?щото положение на нещата, дори ако това означава СÐ?Щ, ВеликобританиÑ?, РуÑ?иÑ?, Ð?Ð?ТО и подобните им в преÑ?ледване на Ñ?обÑ?твените Ñ?и интереÑ?и, периодично да злоупотребÑ?ват Ñ?ÑŠÑ? Ñ?иÑ?темата за Ñ?метка на по-Ñ?лабите от Ñ‚Ñ?Ñ…. Защото оÑ?мелÑ?вам Ñ?е да кажа - алтернативата ме ужаÑ?Ñ?ва. Това не означава, обаче, че Ñ‚Ñ€Ñ?бва да преÑ?танем да Ñ?е борим за по-добра алтернатива. Ð?ационалната и глобална ИÑ?ократиÑ? предлага подобна алтернатива и навÑ?рно крайно решение.

ОÑ?новно предимÑ?тво на глобалната иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема е, че никоÑ? Ñ?рана нÑ?ма да има възможноÑ?Ñ‚ да злоупотребÑ?ва Ñ?ÑŠÑ? Ñ?иÑ?темата за Ñ?воÑ? Ñ?обÑ?твена полза или в полза на близък Ñ?ъюзник. Ð’ Ñ?ъщото време никоÑ? Ñ?трана нÑ?ма да Ñ?ама да поема цÑ?лата или оÑ?новната отговорноÑ?Ñ‚ за глобалните Ñ?ъбитиÑ?. Отделните Ñ?трани нÑ?ма да могат да дейÑ?тват, ако не Ñ?а упълномощени от глобалното иÑ?ократично правителÑ?тво на ОÐ?.

Ð?е Ñ?и помиÑ?лÑ?йте и за момент, че  напредналите икономичеÑ?ки Ñ?или като СÐ?Щ Ñ?а недоÑ?егаеми за оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета. Като при вÑ?Ñ?ка друга държава и американÑ?ката икономика е базирана на вноÑ?а и изноÑ?а. Едно търговÑ?ко ембарго, наложено от оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета, може да бъде Ñ?ъщо толкова катаÑ?трофално, както и за вÑ?Ñ?ка друга Ñ?трана.

Глобалната ИÑ?ократиÑ? ще донеÑ?е много повече ползи на развитите държави, защото те ще Ñ?печелÑ?Ñ‚ популÑ?рноÑ?Ñ‚. Ð’ допълнение те ще Ñ?и поделÑ?Ñ‚ Ñ? оÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета разходите, измерени в пари и хора. Ð?ко например ОÐ? беше упълномощила СÐ?Щ и Обединеното кралÑ?тво за дейÑ?твиÑ?та им в КоÑ?ово, Ñ‚Ñ? щÑ?ха да платÑ?Ñ‚ много по-ниÑ?ка и щÑ?ха да Ñ?и Ñ?пеÑ?Ñ‚Ñ?Ñ‚ вÑ?ички обвинениÑ? за злоупотреба Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ила. Ð’Ñ?ичко, което Ð?мерика и ВеликобританиÑ? Ñ‚Ñ€Ñ?бваше да направÑ?Ñ‚, беше да минат по правилниÑ? път и да получат одобрение от ОÐ?. Ð?о те избраха да пренебрегнат правилниÑ? път и затова Ñ?паÑ?ителните им дейÑ?твиÑ? бÑ?ха възприети като неоторизирани и в извеÑ?тен Ñ?миÑ?ъл агреÑ?ивни.

Read Next Специално за СÐ?Щ