Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Военната индуÑ?триÑ? Ñ?рещу глобалната демокрациÑ? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Изгубена инвеÑ?тициÑ?? ГлупоÑ?ти! Отворете очите Ñ?и, военни индуÑ?триалци.

Чуваме как даден закон е приет или отхвърлен под претекÑ?Ñ‚, че демилитаризациÑ?та ще Ñ?ъздаде безработица и икономичеÑ?ки Ñ?пад. Каква велика заблуда! Тези, които Ñ?е Ñ?трахуват от загуба на инвеÑ?тиции и безработица от военната индуÑ?триÑ?, нÑ?ма защо да Ñ?е тревожат.

Ð’Ñ?рно е, че Ñ?ъздаването на глобална военна организациÑ?, ще Ñ?ъкрати военните бюджети и разходи на отделните държави. Ð’Ñ?рно е, че под защитата на глобална военна организациÑ? на много Ñ?трани нÑ?ма да им Ñ?е налага да харчат огромни военни бюджети, както правÑ?Ñ‚ Ñ?ега и което повечето от Ñ‚Ñ?Ñ… не могат да Ñ?и  позволÑ?Ñ‚. Огромните бюджети, определени днеÑ? за Ñ?амоотбрана, ще бъдат Ñ?пеÑ?тени. Малките, или да кажем Ñ?лабите, Ñ?трани ще получат управлÑ?вани военни уÑ?луги от глобалната военна машина, за чаÑ?тица от това, което харчат за защитата Ñ?и днеÑ?.

Read Next БъдещиÑ?Ñ‚ модел за защита на малките държави

Back to all chapters