Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобална банка - глобална валута - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Една централна глобална банка Ñ? глобална валута ще премахне много от недъзите на наÑ?тоÑ?щата  Ñ?иÑ?тема. Ð’ това отношение Джордж СороÑ? предлага нÑ?кои брилÑ?нтни идеи, на които никой доÑ?ега не е обърнал внимание. Други Ñ?ъщо Ñ?а изказвали подобни вижданиÑ?. Ð?авÑ?рно е време да Ñ?е Ñ?лушаме в Ñ‚Ñ?Ñ…. Ð?з дълбоко вÑ?рвам, че една глобална валута ще Ñ?ложи край на валутните Ñ?пекулации и ще допринеÑ?е за по-Ñ?табилен икономичеÑ?ки климат по Ñ?вета, докато в Ñ?ъщото време не допуÑ?ка болезнени катаклизми в нÑ?кои чаÑ?ти на Ñ?ветовниÑ? пазар.

Слабите и малки икономики нÑ?ма повече да бъдат изложени на милоÑ?тта на нÑ?колкото Ñ?илни Ñ?трани и дори още по-лошо на нÑ?колкото мощни организации. Слабите икономики нÑ?ма да Ñ?е превръщат в жертви на отделни хора. Страните в криза нÑ?ма да Ñ?тават жертви на онези, които владеÑ?Ñ‚ икономиката.

Свидетели Ñ?ме на признанието на Джордж СороÑ?, мощен Ñ?пекулант във валутниÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚, който казва, че докато Ñ?иÑ?темата предлага възможноÑ?Ñ‚ за злоупотреби, нÑ?кой винаги ще Ñ?е възползва от неÑ?. Ð?ко не е той, ще бъде нÑ?кой друг. Изходът е да премахнем възможноÑ?тта. Да не позволим на отделен индивид или група да придобива влаÑ?Ñ‚ над валутата на дадена Ñ?трана или група Ñ?трани. Като Ñ?е откажем от мултивалутната Ñ?иÑ?тема и приемем една глобална валута, Ñ?ÑŠÑ? Ñ?игурноÑ?Ñ‚ ще премахнем този риÑ?к.

МиналиÑ?Ñ‚ опит показва, че не можем да оÑ?тавим отделните Ñ?трани да Ñ?е защитават Ñ?ами на международниÑ? валутен пазар. Защото както мнозина екÑ?перти поÑ?очват, при наÑ?тоÑ?щата Ñ?иÑ?тема валутните пазари Ñ?а вътрешно неÑ?табилни. Ð?уждаÑ?Ñ‚ Ñ?е от ръководÑ?тво и регулации. Под ръководÑ?тво имам предвид здравоÑ?ловно, а не задържащо такова, не политичеÑ?ки мотивирани манипулации и намеÑ?и.

Read Next Сега ли да дейÑ?тваме или никога?

Back to all chapters