Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Кой плаща цената? - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Ð?мериканÑ?ките облигации поевтинÑ?ха значително през дванадеÑ?етте меÑ?еца от авгуÑ?Ñ‚ 1999 до авгуÑ?Ñ‚ 2000 /и още повече до краÑ? на 2002/. МакдоналдÑ? например, въпреки агреÑ?ивното Ñ?и международно разраÑ?тване, изгуби повече от 24% от Ñ?тойноÑ?тта Ñ?и през Ñ?ъщиÑ? този период от авгуÑ?Ñ‚ 1999 до авгуÑ?Ñ‚ 2000. Същото Ñ?е отнаÑ?Ñ? за много други мултинационални компании от Колгейт-Палмолив до Жилет.

Отново, отново и отново подцененото евро причини на най-големите американÑ?ки компании загуби за милиарди при превръщане на печалбите им от евро в долари. Дори в примамливата ИТ индуÑ?триÑ?, коÑ?то е доминиращ Ñ?ред мултинационалните американÑ?ки компании, Ñ?е Ñ?лучва Ñ?ъщото. Пример тук е гигантът производител на микрочипове Интел.

Бих попитал изпълнителните и финанÑ?овите директори на тези компании, уловени в капана на огромни загуби, причинени от превръщането на валутата: "Ð?Ñ?ма ли да е по-добре, ако Ñ?ъщеÑ?твуваше Ñ?амо една валута? Ð?Ñ?маше ли да е по-добре, ако можехте да запазите тази печалба? Ð?ко можехте да покажете тази печалба на акционерите Ñ?и?"

Бих задал Ñ?ъщиÑ? въпроÑ? и на акционерите на тези компании: "Ð?е бихте ли предпочели тези огромни загуби от валутни транзакции да Ñ?е бÑ?ха озовали в джобовете ви под формата на дивиденти или по-виÑ?ока Ñ?тойноÑ?Ñ‚ на акциите?". Ð?е е необходимо да Ñ?и гениален, за да отговориш на този въпроÑ?.

Ð’Ñ?ички тези кратки примери и въпроÑ?и показват необходимоÑ?тта от единна глобална валута. Тези въпроÑ?и разкриват колко неотложно е Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на решение на въпроÑ?а Ñ? единната глобална валута. Ð?ко иÑ?каме да Ñ?табилизираме пазарите Ñ?и и да избегнем периоди на  раÑ?теж и упадък в отделни чаÑ?ти на Ñ?вета, въвеждането на единна глобална валута е един много Ñ?ъщеÑ?твен елемент.

Read Next Глобално образование

Back to all chapters