Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 8-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобално образование - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Глобалните иÑ?ократични принципи включват подобрÑ?ване на уÑ?лугите като например образованието. Глобалното, национално, регионално и локално образование ще бъде винаги базирано на избора на гражданите, за да им предложи равни възможноÑ?ти, да наÑ?ърчи развитието и уÑ?ъвършенÑ?тването на талантите на в името на общото добро. ОткритиÑ?та на нашите предци не Ñ?а Ñ?лужили Ñ?амо на техните Ñ?ъздатели. Те Ñ?а допринеÑ?ли за цÑ?лото човечеÑ?тво.

ЧовечеÑ?твото е доÑ?тигнало днешниÑ? Ñ?и напреднал етап в технологично и поведенчеÑ?ко отношение благодарение на образованието. Образованието е било и ще продължи да бъде пламъкът на  развитието, Ñ?ърцевината и оÑ?новата за напредъка на нашиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚ и нашата цивилизациÑ?. Образованието е допринеÑ?ло за откритиÑ?, които оÑ?игурÑ?ват днешниÑ? виÑ?ок Ñ?тандарт на живот. Тези откритиÑ?, направени от отделни хора или групи, Ñ?а донеÑ?ли ползи на цÑ?лото човечеÑ?тво.

Поне в нÑ?кои чаÑ?ти на Ñ?вета образованието винаги е било главниÑ?Ñ‚ фактор, допринаÑ?Ñ?щ за развитието и напредъка във вÑ?ички Ñ?фери на живота. Казвам в нÑ?кои чаÑ?ти, защото в много други, образованието  е недоÑ?татъчно и доÑ?тъпно Ñ?амо за малцината привилегировани. ФинанÑ?ово привилегировани! Ð’Ñ?е още има такива меÑ?та, където образованието  е привилегиÑ? на тези, които притежават финанÑ?ови Ñ?редÑ?тва. И не Ñ?е заблуждавайте, че това Ñ?а Ñ?амо неразвити Ñ?трани от ТретиÑ? Ñ?вÑ?Ñ‚. Дори в развитите западни държави универÑ?итетÑ?кото образование днеÑ? Ñ?трува цÑ?ло Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние. ХилÑ?ди брилÑ?нтни умове не Ñ?а в Ñ?ÑŠÑ?тоÑ?ние да доÑ?тигнат до гимназиÑ?.

Ð?Ñ?кои Ñ?трани като БългариÑ? Ñ?а пригодили Ñ?иÑ?темата на универÑ?итетÑ?кото Ñ?и образование, така че младите хора да продължат образованието Ñ?и, докато в Ñ?ъщото време работÑ?Ñ‚ на пълен работен ден. Ð’Ñ?е пак е по-добро от нищо. Въпреки това, тези Ñ?туденти, /които Ñ?а по-голÑ?мата чаÑ?Ñ‚ от българÑ?ките Ñ?туденти/ Ñ?а принудени да поÑ?ветÑ?Ñ‚ на образованието Ñ?и двойно по-дълго време, отколкото техните колеги в Ð?нглиÑ? например.

Като хора ние Ñ?ме доÑ?тигнали Ñ?амо до покрайнините на човешките Ñ?и Ñ?поÑ?обноÑ?ти и таланти. За да култивираме, развием и направим доÑ?тъпни тези таланти, Ñ‚Ñ€Ñ?бва да ги наÑ?ърчим. ТрÑ?бва да ги култивираме. Ð?о на първо мÑ?Ñ?то Ñ‚Ñ€Ñ?бва да направим образованието доÑ?тъпно за вÑ?ички, а не Ñ?амо  за малцина избрани, защото то е богатÑ?тво на богато-миÑ?лещите хора, а не на богатите държави и не на богатите Ñ?емейÑ?тва.

Доказано е, че човешките реÑ?урÑ?и Ñ?а най-ценни от вÑ?ички Ñ?редÑ?тва на производÑ?тво. ПриноÑ?ÑŠÑ‚ на хората е двигател за развитието и напредъка на цивилизациÑ?та. Затова образованието Ñ‚Ñ€Ñ?бва да получи приоритет пред вÑ?ички производÑ?тва. ИнвеÑ?тициÑ?та в човешки реÑ?урÑ?и винаги ще бъде жизнената движеща Ñ?ила на напредъка.

ГолÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от учените Ñ?а произлезли от народните маÑ?и, а не от богатите момчета и момичета, поÑ?ещавали Ñ?къпо платени чаÑ?тни училища. ГолÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от този човешки реÑ?урÑ? е вÑ?е още "необработен". ГолÑ?ма чаÑ?Ñ‚ от него бива пропилÑ?на. Той може да бъде култивиран, Ñ?амо ако инвеÑ?тираме в глобална образователна Ñ?иÑ?тема. /Чувам нÑ?кои да казват: '"Той е луд да иÑ?ка още и още глобални инÑ?титуции и идеи."/

Могат да бъдат Ñ?ъздадени инÑ?титуции подобни на медицинÑ?ките организации, които предлагат уÑ?луги в бедни Ñ?трани Ñ? недоÑ?татъчно болници и обучен медицинÑ?ки перÑ?онал. Можем да започнем Ñ? оÑ?новаването на гимназии и универÑ?итети по Ñ?вета. СпонÑ?ори на подобни дейноÑ?ти могат да бъдат, както държавни правителÑ?тва, така и чаÑ?тни бизнеÑ? организации. Убеден Ñ?ъм, че голÑ?м брой преподаватели биха Ñ?е включили, защото ще им хареÑ?а идеÑ?та да прекарат на друго мÑ?Ñ?то нÑ?колко години. Ð?еобходимоÑ?тта от оÑ?новаването на глобална образователна организациÑ?, коÑ?то да определÑ? политики и да контролира дейÑ?твиÑ?та в глобален формат, Ñ?тава вÑ?е по-необходима.

почивка 20 Ñ?ептември 2004  00:33ч  СофиÑ?, БългариÑ?

обратно 21 Ñ?ептември 2004 22:53ч  Ð¡Ð¾Ñ„иÑ?, БългариÑ?

Read Next Глобални научни откритиÑ?

Back to all chapters