Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобални комуникации - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Глобалните комуникации Ñ?а още една облаÑ?Ñ‚, коÑ?то Ñ?е нуждае от дейÑ?твиÑ? и инвеÑ?тиции от Ñ?трана на глобалната група. Самата цена на глобалните комуникации пречи на глобалното развитие. ЕдинÑ?твено цената пречи на възможноÑ?тите, които иначе биха Ñ?е отворили пред глобалниÑ? пазар на труда. Ð?ко цените на международните разговори Ñ?е изравнÑ?Ñ‚ Ñ? тези на регионалните, милиони работни меÑ?та ще бъдат Ñ?ъздадени по Ñ?вета, предлагащи възможноÑ?Ñ‚ на хора, които Ñ?ега Ñ?а ограничени в Ñ?обÑ?твените Ñ?и Ñ?трани Ñ? изоÑ?танали икономики.

ВмеÑ?то да наема 40 души в моÑ?та компаниÑ?, бих могъл да наема Ñ?тотици. Само ако можех да използвам национални такÑ?и за комуникации, бих могъл по-леÑ?но и по-евтино да разширÑ? дейноÑ?тта на компаниÑ?та. Други биха могли да направÑ?Ñ‚ Ñ?ъщото в още по-голÑ?м мащаб. Подобни подобрениÑ? и възможноÑ?ти за глобални комуникации ще бъдат полезни не Ñ?амо за бедните Ñ?трани. Ð?апредналите икономики Ñ?ъщо ще извлекат огромни печалби.

ВмеÑ?то да Ñ?е налага вноÑ? на работна Ñ?ила, което Ñ?ъздава напрежение на вътрешниÑ? пазар, заÑ?Ñ?га гражданите и облаÑ?тта на уÑ?лугите, включително здравеопазване и дори полициÑ?, наемането на чужда работна Ñ?ила на меÑ?тниÑ? пазар ще ноÑ?и печалби на Ñ?траните-вноÑ?ителки. СъщеÑ?твуват и много други възможноÑ?ти, както за изнаÑ?Ñ?щите, така и за внаÑ?Ñ?щите региони. Цели нови пазари и индуÑ?трии ще Ñ?е поÑ?вÑ?Ñ‚ благодарение единÑ?твено на технологичниÑ? напредък и изравнÑ?ване на международните Ñ? локалните такÑ?и за комуникациÑ?.

Малък пример, от който можем да Ñ?е поучим е американÑ?киÑ?Ñ‚ Ñ?тил. Вътрешно-щатÑ?ките разговори Ñ?а безплатни. Доколкото знам, те плащат Ñ?амо междущатÑ?ки разговори. ТърговиÑ?та между отделните щати процъфтÑ?ва. Ð?аправете Ñ?равнение Ñ? Европа, където дори Ñ?траните от  ЕС заплащат за разговори помежду Ñ?и Ñ?ъщите неоправдано виÑ?оки такÑ?и като за международни разговори. Колкото по далече Ñ?е обаждате, толкова  по-Ñ?къпи Ñ?а разговорите, което Ñ?пира икономичеÑ?ката дейноÑ?Ñ‚ дори в Ñ?трани Ñ? ниÑ?ки цени.

Комуникациите Ñ?а Ñ?ъщо толкова жизнено важни за глобалната икономика като транÑ?порта, финанÑ?ите, енергиÑ?та, природните и човешките реÑ?урÑ?и. Време е да оÑ?ъзнаем този факт. Време е да направим нещо по въпроÑ?а. Дали Ñ?ме на телекомите монополиÑ?тична влаÑ?Ñ‚ и чрез виÑ?оките цени те задържат развитието на икономичеÑ?ката дейноÑ?Ñ‚, както на локалната, така и на глобалната Ñ?цена.

Read Next Много въпроÑ?и Ñ?е нуждаÑ?Ñ‚ от внимание. Ð?еобходими Ñ?а решениÑ? за възприемането на иÑ?ократичниÑ? модел, както на национално, така и на интернационално/глобално ниво.

Back to all chapters