Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ГлобализациÑ? на покупателната Ñ?ила на потребителите - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

От предишниÑ? анализ можем да видим, че вече Ñ?ъщеÑ?твува глобализациÑ? на Ñ?илата на потребителите. ГлобалниÑ?Ñ‚ потребител вече е факт. Глобалната потребителÑ?ка влаÑ?Ñ‚ Ñ?е увеличава Ñ? вÑ?еки изминал ден. Макар и едва прохождаща, електронната търговиÑ?, вече позволÑ?ва на хората да избегнат ограничението от пазаруване в меÑ?тниÑ? Ñ?упермаркет. Само Ñ? едно кликване на мишката мога да Ñ?е купуват музика, книги, обувки, вино, дрехи, коли, телевизори, фотоапарати, почивки, заÑ?траховки, медицинÑ?ки Ñ?ъвети и други от вÑ?Ñ?ко едно мÑ?Ñ?то по Ñ?вета. Вече има и още по напредничави начини за връзка Ñ? Интернет поÑ?редÑ?твом телевизор или мобилен телефон. Ð’Ñ?ичко това допълнително увеличава влаÑ?тта и избора на потребителÑ?, което в крайна Ñ?метка Ñ?ъздава и изгражда глобална икономика.

Потокът от такива икономичеÑ?ки дейноÑ?ти вече започна. И е неудържим. Ð’Ñ?Ñ?ка Ñ?трана, коÑ?то Ñ?е опитва да Ñ?пре електронната търговиÑ?, ще попречи на Ñ?ебе Ñ?и да бъде чаÑ?Ñ‚ от глобалната търговиÑ?. Такива Ñ?трани ще изоÑ?танат Ñ?прÑ?мо Ñ?траните, които отварÑ?Ñ‚ границите Ñ?и, за да улеÑ?нÑ?Ñ‚ търговиÑ?та онлайн. Ð?з Ñ?ъм поръчвал по Интернет продукти и уÑ?луги, вариращи от книги, почивки, музика, Ñ?офтуер, хардуер, лекарÑ?тва и дори индивидуално изработени дрехи от далечни Ñ?трани като СÐ?Щ и Тайланд.

Read Next Глобален диÑ?трибуционен център

Back to all chapters