Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 3-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Глобален диÑ?трибуционен център - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

ПоÑ?вÑ?ването на новиÑ? глобален потребител поражда нови Ñ?влениÑ? и Ñ?ъбитиÑ?. Предвиждам Ñ?ъздаването на огромни диÑ?трибуционни центрове в бъдеще. Такива центрове ще бъдат оÑ?новани от мултинационални компании, които ще опитат да монополизират онлайн търговиÑ?та на дребно. Ð’ допълнение ще нараÑ?не броÑ?Ñ‚ на незавиÑ?ими компании за Ñ?ъхранение и екÑ?порт на Ñ?токи.

Такива глобални диÑ?трибуционни центрове ще Ñ?е Ñ?ъздават на Ñ?тратегичеÑ?ки меÑ?та по Ñ?вета. Чрез Ñ‚Ñ?Ñ… организациите ще отговорÑ?Ñ‚ на Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на глобалниÑ? потребител. ПроизводÑ?твото ще Ñ?е меÑ?ти от континент на континент и от държава на държава, водено от Ñ‚ÑŠÑ€Ñ?енето на ниÑ?ки цени, по-ниÑ?ки тарифи, по-ниÑ?ки транÑ?портни такÑ?и и пазарно проникване.

Read Next Глобално активни банки, финанÑ?ови инÑ?титуции и техниÑ?Ñ‚ ефект

Back to all chapters