Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
ТреÑ?ката за превръщане в глобален играч - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Глобални поглъщаниÑ?

СъÑ?тезанието вече започна. Битката за доминиране върху глобалната икономика тече. БританÑ?ки компании, заедно Ñ? компании от другите три водещи икономики СÐ?Щ, ГерманиÑ? и ФранциÑ? превземат Ñ?вета. Според базираната в Париж ОрганизациÑ? за икономичеÑ?ко Ñ?ътрудничеÑ?тво и развитие, през 1999г. ВеликобританиÑ? повежда Ñ?ÑŠÑ?тезанието за глобализациÑ? чрез поглъщането на чуждеÑ?транни конкуренти. През 1999г. британÑ?ките фирми Ñ?а похарчили 164 милиарда лири за придобиване на чужди компании. Това надминава дори СÐ?Щ, които Ñ?а похарчили 97 милиарда лири за Ñ?ъщото.

Трети Ñ?а германците, а четвърти французите. Една трета от общата Ñ?ума, похарчена в Ñ?вета за поглъщаниÑ? на фирми, идва от ВеликобританиÑ?. Фред Ървин, президент на американÑ?ката камара за търговиÑ? в ГерманиÑ?, казва:     „Това е началото на бум в европейÑ?ките поглъщаниÑ?â€?. ТенденциÑ?, коÑ?то започна през 80-те в СÐ?Щ и Ñ?е прехвърли в Европа. Ð?е бих могъл да бъда по-Ñ?ъглаÑ?ен Ñ? него.

Ð’ Ð?зиÑ? и оÑ?таналите чаÑ?ти от Ñ?вета Ñ?пециалиÑ?ти и политици наблюдават процеÑ?а на глобални поглъщаниÑ? много внимателно. Те Ñ‚Ñ€Ñ?бва да реагират по нÑ?какъв начин. Затова за Ñ‚Ñ?Ñ… Ñ?понÑ?киÑ?Ñ‚ пример предÑ?тавлÑ?ва голÑ?м интереÑ?. Ð’ ЯпониÑ? финанÑ?овите организации Ñ?е Ñ?лÑ?ха в гигантÑ?ки конгломерат, за да поиÑ?кат Ñ?воÑ? дÑ?л от глобалната икономика.

Ð’ МалайзиÑ? влаÑ?тите оповеÑ?тиха противоречиви планове за подтикване на 58-те водещи финанÑ?ови инÑ?титуции към обединение. Във вÑ?ички индуÑ?трии Ñ?е целÑ?Ñ‚ големи корпоративни Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ? на други големи корпорации отвъд океана. ОÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета реагира на заплахата от това да бъде погълната завинаги от Г8. ОÑ?таналата чаÑ?Ñ‚ от Ñ?вета иÑ?ка Ñ?воÑ? дÑ?л от глобалната икономичеÑ?ка дейноÑ?Ñ‚.

Докъде ще доведат тези Ñ?ливаниÑ? и поглъщаниÑ?? Те ли Ñ?а оÑ?новата на бъдещата глобална икономика? Могат ли те да бъдат поддържани в уÑ?ловиÑ?та на днешната Ñ?ветовна търговиÑ?? Ð?а какъв вид намеÑ?а ще Ñ?танем Ñ?видетели в близко и по-далечно бъдеще на икономичеÑ?ката Ñ?цена – икономичеÑ?ка, политичеÑ?ка или политико-икономичеÑ?ка? Ð?Ñ?ма ли това да доведе до военна намеÑ?а? Ð’Ñ?е горещи и жизненоважни тревоги.

Ð’ отÑ?ÑŠÑ?твието на единна глобална валута и ефективни глобално-управлÑ?ващи органи, нÑ?ма да преувелича, ако кажа че в бъдеще великите икономичеÑ?ки Ñ?или ще намерÑ?Ñ‚ начин под една или друга форма да Ñ?танат военни Ñ?или, незавиÑ?имо дали ще използват претекÑ?та, че защитават глобалните Ñ?и компании, националните Ñ?и интереÑ?и или други. Може да Ñ?е Ñ?пекулира дори Ñ? глобалниÑ? интереÑ?. При Ñ?егашната не-иÑ?ократична Ñ?иÑ?тема, е добре извеÑ?тно как такива огромни конгломерати влиÑ?Ñ?Ñ‚ върху правителÑ?твените мнениÑ? и дейÑ?твиÑ?.

Read Next Битката за първата глобална Ñ?токова борÑ?а

Back to all chapters