Home The Book ISoKratia News History Contact Us Newsletters Presentations Free Subscribtion Cast your vote Forum Who is Chris Neophytou Send suggestions Links The challenge Request consultancy presentation Donate

Date: 4-7-2020
Countries & future projects
Europe
America
Africa
South America
Asia
Oceania


Other books from Chris Neophyou

Isokratia World
Voyage sponsor
ΠαλεÏ?οντας με τους πειÏ?ατές
Photos of Isokratia boat


Free Sitemap Generator
eXTReMe Tracker
Битката за първата глобална Ñ?токова борÑ?а - ЧаÑ?Ñ‚ 4 Глоболна ИÑ?ократиÑ?

Вече започна и битката за контрол на глобалната Ñ?токова борÑ?а. Европейците поведоха в неÑ? Ñ?ÑŠÑ? Ñ?ливането на борÑ?ите в Лондон и Франкфурт, като обÑ?виха, че иÑ?кат да Ñ?тигнат и по-далече, обединÑ?вайки Ñ?е Ñ? Ð?Ð?СДÐ?К. Това отключи Ñ?тремежът на СÐ?Щ да Ñ?ъздадат най-голÑ?мата Ñ?ветовна борÑ?а като обединÑ?Ñ‚ Ð?юйоркÑ?ката борÑ?а и Ð?аÑ?дак.

Ð?юйоркÑ?ката борÑ?а вече преговарÑ? за Ñ?ливане Ñ? 9 други борÑ?и – тези в Ð?вÑ?тралиÑ?, Хонконг, МекÑ?ико, Сао Пауло, Токио и Торонто. Изглежда, че двете американÑ?ки борÑ?и Ñ?е Ñ?тремÑ?Ñ‚ към подобна конÑ?олидациÑ?, коÑ?то ще доведе до единна Ñ?ветовна борÑ?а, оперираща 24 чаÑ?а на ден.

Read Next Глобална концентрациÑ? на богатÑ?твото

Back to all chapters